ma-zer

Krzyżówka / opis słowa

malowany układ usłojenia na drewnie uzyskiwany z desek przekroju stycznego drewna lub okleiny (fornir) o bogatym, zawiłym rysunku.

technika zdobienia drewna, polularna w I poł. XX wieku, polegająca na odtwarzaniu naturalnego usłojenia drogich gatunków drewna na drewnie miękkim lub bezsłojowym.

naturalny układ usłojenia na drewnie.

średnioweiczne naczynie do picia wykonane z toczonego drewna (najczęściej klonowego) o dekoracyjnym układzie słojów.

mazer (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: mazer

słowoliczbaprzypadekrodzaj
mazerpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
mazerpojedyncza biernikmęski rzeczowy
mazerachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
mazeramimnoga narzędnikmęski rzeczowy
mazerempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
mazerommnoga celownikmęski rzeczowy
mazerowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
mazerówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
mazerupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
mazerymnoga mianownikmęski rzeczowy
mazerymnoga biernikmęski rzeczowy
mazerymnoga wołaczmęski rzeczowy
mazerzepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
mazerzepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz