me-tal

Krzyżówka / opis słowa

substancja dobrze przewodząca ciepło i impulsy elektryczne dzięki obecności swobodnych elektronów w sieci krystalicznej.

· Aluminium było w ZSRR metalem strategicznym.
· Srebro jest metalem o największej przewodności elektrycznej i termicznej.

podgatunek muzyki rockowej powstały na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

osoba, która słucha metalu, członek subkultury (“nie jestem metalem, punkiem ani nawet discopolową cizią”)

metal (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: metal

słowoliczbaprzypadekrodzaj
metalpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
metalpojedyncza biernikmęski rzeczowy
metalachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
metalamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
metalemnoga mianownikmęski rzeczowy
metalemnoga biernikmęski rzeczowy
metalemnoga wołaczmęski rzeczowy
metalempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
metalimnoga dopełniaczmęski rzeczowy
metalommnoga celownikmęski rzeczowy
metalowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
metalupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
metalupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
metalupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

metal (nazwa pospolita) rzeczownik slang

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: metal

słowoliczbaprzypadekrodzaj
metalpojedyncza mianownikmęski osobowy
metalapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
metalapojedyncza biernikmęski osobowy
metalachmnoga miejscownikmęski osobowy
metalamimnoga narzędnikmęski osobowy
metalemnoga mianownikmęski zwierzęcy
metalemnoga biernikmęski zwierzęcy
metalemnoga wołaczmęski zwierzęcy
metalemnoga mianownikmęski osobowy
metalemnoga wołaczmęski osobowy
metalempojedyncza narzędnikmęski osobowy
metalimnoga dopełniaczmęski osobowy
metalimnoga biernikmęski osobowy
metalommnoga celownikmęski osobowy
metalowipojedyncza celownikmęski osobowy
metalupojedyncza miejscownikmęski osobowy
metalupojedyncza wołaczmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz