me-trum

Krzyżówka / opis słowa

schemat muzyczny określający wartość trwania nut i układ akcentów w takcie.

schemat wyznaczający rytmiczny porządek wiersza; stały układ regularnie powtarzających się elementów językowych, które budują rytm utworu poetyckiego.

metrum (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: metrum

słowoliczbaprzypadekrodzaj
metramnoga mianowniknijaki
metramnoga bierniknijaki
metramnoga wołacznijaki
metrachmnoga miejscowniknijaki
metramimnoga narzędniknijaki
metrommnoga celowniknijaki
metrówmnoga dopełniacznijaki
metrumpojedyncza celowniknijaki
metrumpojedyncza dopełniacznijaki
metrumpojedyncza narzędniknijaki
metrumpojedyncza miejscowniknijaki
metrumpojedyncza mianowniknijaki
metrumpojedyncza bierniknijaki
metrumpojedyncza wołacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz