mi-ka

Krzyżówka / opis słowa

łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.

Mika (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Mik

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Mikpojedyncza mianownikmęski osobowy
Mikapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Mikapojedyncza biernikmęski osobowy
Mikachmnoga miejscownikmęski osobowy
Mikamimnoga narzędnikmęski osobowy
Mikimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Mikimnoga biernikmęski zwierzęcy
Mikimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Mikiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Mikommnoga celownikmęski osobowy
Mikowipojedyncza celownikmęski osobowy
Mikowiemnoga mianownikmęski osobowy
Mikowiemnoga wołaczmęski osobowy
Mikówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Mikówmnoga biernikmęski osobowy
Mikupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Mikupojedyncza wołaczmęski osobowy

Mika (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Mika

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Micepojedyncza celownikmęski osobowy
Micepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Mikapojedyncza mianownikmęski osobowy
Mikachmnoga miejscownikmęski osobowy
Mikamimnoga narzędnikmęski osobowy
Mikąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Mikępojedyncza biernikmęski osobowy
Mikimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Mikimnoga biernikmęski zwierzęcy
Mikimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Mikipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Mikopojedyncza wołaczmęski osobowy
Mikommnoga celownikmęski osobowy
Mikowiemnoga mianownikmęski osobowy
Mikowiemnoga wołaczmęski osobowy
Mikówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Mikówmnoga biernikmęski osobowy

mika (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: mika

słowoliczbaprzypadekrodzaj
micepojedyncza celownikżeński
micepojedyncza miejscownikżeński
mikmnoga dopełniaczżeński
mikapojedyncza mianownikżeński
mikachmnoga miejscownikżeński
mikamimnoga narzędnikżeński
mikąpojedyncza narzędnikżeński
mikępojedyncza biernikżeński
mikimnoga mianownikżeński
mikimnoga biernikżeński
mikimnoga wołaczżeński
mikipojedyncza dopełniaczżeński
mikopojedyncza wołaczżeński
mikommnoga celownikżeński

Mika (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Mika

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Micepojedyncza celownikżeński
Micepojedyncza miejscownikżeński
Mikmnoga dopełniaczżeński
Mikapojedyncza mianownikżeński
Mikachmnoga miejscownikżeński
Mikamimnoga narzędnikżeński
Mikąpojedyncza narzędnikżeński
Mikępojedyncza biernikżeński
Mikimnoga mianownikżeński
Mikimnoga biernikżeński
Mikimnoga wołaczżeński
Mikipojedyncza dopełniaczżeński
Mikopojedyncza wołaczżeński
Mikommnoga celownikżeński

mika forma nieprzeszła daw.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: mikać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
mikapojedyncza trzecia niedokonany
mikaciemnoga druga niedokonany
mikaćniedokonany
mikajpojedyncza druga niedokonany
mikająmnoga trzecia niedokonany
mikającniedokonany
mikajciemnoga druga niedokonany
mikajmymnoga pierwsza niedokonany
mikalimnoga męski osobowy niedokonany
mikalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
mikalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
mikalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
mikalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
mikaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
mikaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
mikałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
mikałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
mikałapojedyncza żeński niedokonany
mikałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
mikałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
mikałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
mikałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
mikałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
mikałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
mikałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
mikałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
mikałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
mikałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
mikałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
mikałopojedyncza nijaki niedokonany
mikałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
mikałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
mikałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
mikałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
mikałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
mikałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
mikałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
mikałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
mikałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
mikałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
mikałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
mikałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
mikałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
mikampojedyncza pierwsza niedokonany
mikamymnoga pierwsza niedokonany
mikanoniedokonany
mikaszpojedyncza druga niedokonany
mikającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikająco
mikającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
mikańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
niemikającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemikańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz