mo-tor

Krzyżówka / opis słowa

jedno- lub dwuśladowy mechaniczny pojazd drogowy bez nadwozia, przeznaczony do przewozu jednej lub dwóch osób; wyposażony jest w silnik spalinowy o masie własnej do 400 kg i o pojemności powyżej 50 cm³.

· Pierwsze motory były rowerami z zamocowanym silnikiem.

osoba (również: grupa), bez której nie może się powieść jakieś przedsięwzięcie, ponieważ jest jego organizatorem, inicjatorem, mobilizuje innych do działania.

źródło, przyczyna, pobudka, czynnik decydujący o takim, a nie innym przebiegu jakiegoś procesu.

motor (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: motor

słowoliczbaprzypadekrodzaj
motorpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
motorpojedyncza biernikmęski rzeczowy
motorachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
motoramimnoga narzędnikmęski rzeczowy
motorempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
motorommnoga celownikmęski rzeczowy
motorowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
motorówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
motorupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
motorymnoga mianownikmęski rzeczowy
motorymnoga biernikmęski rzeczowy
motorymnoga wołaczmęski rzeczowy
motorzepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
motorzepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Motor (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Motor

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Motorpojedyncza mnoga mianownikżeński
Motorpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Motorpojedyncza mnoga celownikżeński
Motorpojedyncza mnoga biernikżeński
Motorpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Motorpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Motorpojedyncza mnoga wołaczżeński

Motor (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Motor

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Motorpojedyncza mianownikmęski osobowy
Motorapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Motorapojedyncza biernikmęski osobowy
Motorachmnoga miejscownikmęski osobowy
Motoramimnoga narzędnikmęski osobowy
Motorempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Motorommnoga celownikmęski osobowy
Motorowipojedyncza celownikmęski osobowy
Motorowiemnoga mianownikmęski osobowy
Motorowiemnoga wołaczmęski osobowy
Motorówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Motorówmnoga biernikmęski osobowy
Motorymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Motorymnoga biernikmęski zwierzęcy
Motorymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Motorzepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Motorzepojedyncza wołaczmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz