neon

Krzyżówka / opis słowa

potocznie, często z ironią lub żartobliwie: członek neokatechumenatu - katolickiej wspólnoty religijnej.

· Żeby ułatwić wejście w klimat, stworzyłam podręczny słownik młodego neona - deklaruje blogerka Basia.

pierwiastek z grupy helowców, z okresu drugiego, gaz szlachetny.

· Neon wypełniał szklaną bańkę, świecąc pod wpływem przepływającego prądu.

neon (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: neon

słowoliczbaprzypadekrodzaj
neonpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
neonpojedyncza biernikmęski rzeczowy
neonachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
neonamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
neonempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
neoniepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
neoniepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
neonommnoga celownikmęski rzeczowy
neonowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
neonówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
neonupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
neonymnoga mianownikmęski rzeczowy
neonymnoga biernikmęski rzeczowy
neonymnoga wołaczmęski rzeczowy

neon (nazwa pospolita) rzeczownik zool.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: neon

słowoliczbaprzypadekrodzaj
neonpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
neonapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
neonapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
neonachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
neonamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
neonempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
neoniepojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
neoniepojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
neonommnoga celownikmęski zwierzęcy
neonowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
neonówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
neonymnoga mianownikmęski zwierzęcy
neonymnoga biernikmęski zwierzęcy
neonymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz