nie-ba-zy-li-kal-nej

niebazylikalnej przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: miejscownik
rodzaj: żeński
stopień: równy

Forma podstawowa: niebazylikalny

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
niebazylikalnapojedyncza mianownikżeński równy
niebazylikalnapojedyncza wołaczżeński równy
niebazylikalnąpojedyncza biernikżeński równy
niebazylikalnąpojedyncza narzędnikżeński równy
niebazylikalnemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niebazylikalnemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niebazylikalnemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niebazylikalnepojedyncza bierniknijaki równy
niebazylikalnepojedyncza mianowniknijaki równy
niebazylikalnepojedyncza wołacznijaki równy
niebazylikalnegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
niebazylikalnegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
niebazylikalnejpojedyncza celownikżeński równy
niebazylikalnejpojedyncza dopełniaczżeński równy
niebazylikalnejpojedyncza miejscownikżeński równy
niebazylikalnemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
niebazylikalnimnoga mianownikmęski osobowy równy
niebazylikalnimnoga wołaczmęski osobowy równy
niebazylikalnypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
niebazylikalnypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
niebazylikalnypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
niebazylikalnychmnoga biernikmęski osobowy równy
niebazylikalnychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niebazylikalnychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niebazylikalnymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niebazylikalnympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
niebazylikalnympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
niebazylikalnymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz