nie-ob-sku-by-wa-ne-go

nieobskubywanego im. przym. bierny

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
rodzaj: nijaki
aspekt: niedokonany
zanegowanie: zanegowana

Forma podstawowa: obskubywać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nieobskubującapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubującymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieobskubywańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
obskubujpojedyncza druga niedokonany
obskubująmnoga trzecia niedokonany
obskubującniedokonany
obskubującapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubująco
obskubującymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubującymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubujciemnoga druga niedokonany
obskubujepojedyncza trzecia niedokonany
obskubujeciemnoga druga niedokonany
obskubujemymnoga pierwsza niedokonany
obskubujeszpojedyncza druga niedokonany
obskubujępojedyncza pierwsza niedokonany
obskubujmymnoga pierwsza niedokonany
obskubywaćniedokonany
obskubywalimnoga męski osobowy niedokonany
obskubywalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
obskubywalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
obskubywalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
obskubywalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
obskubywaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
obskubywaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
obskubywałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
obskubywałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
obskubywałapojedyncza żeński niedokonany
obskubywałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
obskubywałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
obskubywałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
obskubywałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
obskubywałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
obskubywałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
obskubywałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
obskubywałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
obskubywałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
obskubywałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
obskubywałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
obskubywałopojedyncza nijaki niedokonany
obskubywałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
obskubywałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
obskubywałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
obskubywałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
obskubywałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
obskubywałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
obskubywałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
obskubywałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
obskubywałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
obskubywałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
obskubywałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
obskubywałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
obskubywałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
obskubywanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanoniedokonany
obskubywanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
obskubywańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz