nie-pi-ro-me-trycz-na

niepirometryczna przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński
stopień: równy

Forma podstawowa: niepirometryczny

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
niepirometrycznapojedyncza mianownikżeński równy
niepirometrycznapojedyncza wołaczżeński równy
niepirometrycznąpojedyncza biernikżeński równy
niepirometrycznąpojedyncza narzędnikżeński równy
niepirometrycznemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niepirometrycznemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niepirometrycznemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niepirometrycznepojedyncza bierniknijaki równy
niepirometrycznepojedyncza mianowniknijaki równy
niepirometrycznepojedyncza wołacznijaki równy
niepirometrycznegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
niepirometrycznegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
niepirometrycznejpojedyncza celownikżeński równy
niepirometrycznejpojedyncza dopełniaczżeński równy
niepirometrycznejpojedyncza miejscownikżeński równy
niepirometrycznemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
niepirometrycznimnoga mianownikmęski osobowy równy
niepirometrycznimnoga wołaczmęski osobowy równy
niepirometrycznypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
niepirometrycznypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
niepirometrycznypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
niepirometrycznychmnoga biernikmęski osobowy równy
niepirometrycznychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niepirometrycznychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niepirometrycznymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
niepirometrycznympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
niepirometrycznympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
niepirometrycznymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz