nor-ma

Krzyżówka / opis słowa

normalka, coś normalnego, np. normalna sytuacja.

· Poranne fochy męża to dla niej norma.

przewidziana ilość, miara, odpowiednia dla czegoś.

· Jaka jest norma wzrostu dzieci w wieku trzech lat?
· Nie wszyscy pracownicy Słowosieci wyrabiali normę, co zmusiło szefa do podjęcia radykalnych kroków.

ogólnie przyjęta zasada, reguła, dobry obyczaj.

· Normą jest, że idąc na wesele nie powinno się zakładać białej sukienki, gdyż kolor ten jest zarezerwowany dla panny młodej.

w psychologii, pedagogice specjalnej i psychiatrii to konstrukt naukowy wyznaczający granice normalnych zachowań człowieka.

dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową.

norma (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: norma

słowoliczbaprzypadekrodzaj
normmnoga dopełniaczżeński
normapojedyncza mianownikżeński
normachmnoga miejscownikżeński
normamimnoga narzędnikżeński
normąpojedyncza narzędnikżeński
normępojedyncza biernikżeński
normiepojedyncza celownikżeński
normiepojedyncza miejscownikżeński
normopojedyncza wołaczżeński
normommnoga celownikżeński
normymnoga mianownikżeński
normymnoga biernikżeński
normymnoga wołaczżeński
normypojedyncza dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz