od-dzia-ły-wać

oddziaływać bezokolicznik rzad.

aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: oddziaływać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nieoddziałującapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziałującymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
oddziałujpojedyncza druga niedokonany
oddziałująmnoga trzecia niedokonany
oddziałującniedokonany
oddziałującapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałująco
oddziałującymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałującymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziałujciemnoga druga niedokonany
oddziałujepojedyncza trzecia niedokonany
oddziałujeciemnoga druga niedokonany
oddziałujemymnoga pierwsza niedokonany
oddziałujeszpojedyncza druga niedokonany
oddziałujępojedyncza pierwsza niedokonany
oddziałujmymnoga pierwsza niedokonany
oddziaływaćniedokonany
oddziaływalimnoga męski osobowy niedokonany
oddziaływalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
oddziaływalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
oddziaływalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
oddziaływalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
oddziaływaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
oddziaływaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
oddziaływałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
oddziaływałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
oddziaływałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
oddziaływałapojedyncza żeński niedokonany
oddziaływałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
oddziaływałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
oddziaływałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
oddziaływałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
oddziaływałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
oddziaływałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
oddziaływałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
oddziaływałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
oddziaływałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
oddziaływałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
oddziaływałopojedyncza nijaki niedokonany
oddziaływałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
oddziaływałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
oddziaływałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
oddziaływałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
oddziaływałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
oddziaływałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
oddziaływałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
oddziaływałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
oddziaływałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
oddziaływałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
oddziaływałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
oddziaływałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
oddziaływałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
oddziaływaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływanoniedokonany
oddziaływańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
nieoddziaływającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieoddziaływającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
oddziaływapojedyncza trzecia niedokonany
oddziaływaciemnoga druga niedokonany
oddziaływaćniedokonany
oddziaływajpojedyncza druga niedokonany
oddziaływająmnoga trzecia niedokonany
oddziaływającniedokonany
oddziaływającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływająco
oddziaływającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
oddziaływajciemnoga druga niedokonany
oddziaływajmymnoga pierwsza niedokonany
oddziaływalimnoga męski osobowy niedokonany
oddziaływalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
oddziaływalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
oddziaływalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
oddziaływalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
oddziaływaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
oddziaływaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
oddziaływałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
oddziaływałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
oddziaływałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
oddziaływałapojedyncza żeński niedokonany
oddziaływałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
oddziaływałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
oddziaływałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
oddziaływałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
oddziaływałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
oddziaływałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
oddziaływałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
oddziaływałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
oddziaływałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
oddziaływałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
oddziaływałopojedyncza nijaki niedokonany
oddziaływałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
oddziaływałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
oddziaływałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
oddziaływałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
oddziaływałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
oddziaływałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
oddziaływałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
oddziaływałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
oddziaływałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
oddziaływałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
oddziaływałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
oddziaływałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
oddziaływałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
oddziaływampojedyncza pierwsza niedokonany
oddziaływamymnoga pierwsza niedokonany
oddziaływanoniedokonany
oddziaływaszpojedyncza druga niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz