opre-syj-ny

Krzyżówka / opis słowa

taki, który ogranicza, narzuca, wymusza coś.

· Totalizm jest systemem skrajnie opresyjnym.

o człowieku: taki, który stwarza presję, zagraża, ogranicza, utrudnia coś.

· Nie da się żyć z tym człowiekiem, jest strasznie opresyjny, by nie rzec: agresywny.

opresyjny przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: opresyjny

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
opresyjnapojedyncza mianownikżeński równy
opresyjnapojedyncza wołaczżeński równy
opresyjnąpojedyncza biernikżeński równy
opresyjnąpojedyncza narzędnikżeński równy
opresyjnemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
opresyjnemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
opresyjnemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
opresyjnepojedyncza bierniknijaki równy
opresyjnepojedyncza mianowniknijaki równy
opresyjnepojedyncza wołacznijaki równy
opresyjnegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
opresyjnegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
opresyjnejpojedyncza celownikżeński równy
opresyjnejpojedyncza dopełniaczżeński równy
opresyjnejpojedyncza miejscownikżeński równy
opresyjnemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
opresyjnimnoga mianownikmęski osobowy równy
opresyjnimnoga wołaczmęski osobowy równy
opresyjno
opresyjnypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
opresyjnypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
opresyjnypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
opresyjnychmnoga biernikmęski osobowy równy
opresyjnychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
opresyjnychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
opresyjnymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
opresyjnympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
opresyjnympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
opresyjnymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz