otok

Krzyżówka / opis słowa

kształt, linia; rzecz naokoło czegoś.

część czapki (zwłaszcza wojskowej).

w numizmatyce: obwódka monety.

Otok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Otok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Otokpojedyncza mianownikmęski osobowy
Otokapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Otokapojedyncza biernikmęski osobowy
Otokachmnoga miejscownikmęski osobowy
Otokamimnoga narzędnikmęski osobowy
Otokimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Otokimnoga biernikmęski zwierzęcy
Otokimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Otokiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Otokommnoga celownikmęski osobowy
Otokowipojedyncza celownikmęski osobowy
Otokowiemnoga mianownikmęski osobowy
Otokowiemnoga wołaczmęski osobowy
Otokówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Otokówmnoga biernikmęski osobowy
Otokupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Otokupojedyncza wołaczmęski osobowy

Otok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Otok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Otokpojedyncza mnoga mianownikżeński
Otokpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Otokpojedyncza mnoga celownikżeński
Otokpojedyncza mnoga biernikżeński
Otokpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Otokpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Otokpojedyncza mnoga wołaczżeński

Otok (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: Otok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Otokpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
Otokpojedyncza biernikmęski rzeczowy
Otokapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
Otokachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
Otokamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
Otokimnoga mianownikmęski rzeczowy
Otokimnoga biernikmęski rzeczowy
Otokimnoga wołaczmęski rzeczowy
Otokiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
Otokommnoga celownikmęski rzeczowy
Otokowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
Otokówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
Otokupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
Otokupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
Otokupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

otok (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: otok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
otokpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
otokpojedyncza biernikmęski rzeczowy
otokapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
otokachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
otokamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
otokimnoga mianownikmęski rzeczowy
otokimnoga biernikmęski rzeczowy
otokimnoga wołaczmęski rzeczowy
otokiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
otokommnoga celownikmęski rzeczowy
otokowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
otokówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
otokupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
otokupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
otokupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Otok (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Otoka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Otocepojedyncza celownikżeński
Otocepojedyncza miejscownikżeński
Otokmnoga dopełniaczżeński
Otokapojedyncza mianownikżeński
Otokachmnoga miejscownikżeński
Otokamimnoga narzędnikżeński
Otokąpojedyncza narzędnikżeński
Otokępojedyncza biernikżeński
Otokimnoga mianownikżeński
Otokimnoga biernikżeński
Otokimnoga wołaczżeński
Otokipojedyncza dopełniaczżeński
Otokopojedyncza wołaczżeński
Otokommnoga celownikżeński

Otok (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Otoka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Otocepojedyncza celownikżeński
Otocepojedyncza miejscownikżeński
Otokmnoga dopełniaczżeński
Otokapojedyncza mianownikżeński
Otokachmnoga miejscownikżeński
Otokamimnoga narzędnikżeński
Otokąpojedyncza narzędnikżeński
Otokępojedyncza biernikżeński
Otokimnoga mianownikżeński
Otokimnoga biernikżeński
Otokimnoga wołaczżeński
Otokipojedyncza dopełniaczżeński
Otokopojedyncza wołaczżeński
Otokommnoga celownikżeński

otok (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: otoka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
otocepojedyncza celownikżeński
otocepojedyncza miejscownikżeński
otokmnoga dopełniaczżeński
otokapojedyncza mianownikżeński
otokachmnoga miejscownikżeński
otokamimnoga narzędnikżeński
otokąpojedyncza narzędnikżeński
otokępojedyncza biernikżeński
otokimnoga mianownikżeński
otokimnoga biernikżeński
otokimnoga wołaczżeński
otokipojedyncza dopełniaczżeński
otokopojedyncza wołaczżeński
otokommnoga celownikżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz