pa-ństwo

Krzyżówka / opis słowa

para małżeńska: mąż i żona.

· Państwo Kowalscy przyszli wczoraj na herbatę do państwa Nowaków.

zorganizowana politycznie społeczność, zamieszkująca określone terytorium, z niepodległą formą rządów.

· W 1918 r. Polska znów stała się niepodległym państwem.

w biologii i geografii - obszar Ziemi, na którym żyją określone gatunki roślin.

grupa ludzi, towarzystwo, w którego skład wchodzą kobiety i mężczyźni.

· Wszyscy państwo, którzy przyszli na zebranie byli bardzo zadowoleni z ostatecznego ustalonego kompromisu.

zwrot grzecznościowy do towarzystwa złożonego z kobiet i mężczyzn lub pary - kobiety i mężczyzny.

· Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że przybyli państwo na nasz koncert!

państwo (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: państwo

słowoliczbaprzypadekrodzaj
państwmnoga dopełniacznijaki
państwamnoga mianowniknijaki
państwamnoga bierniknijaki
państwamnoga wołacznijaki
państwapojedyncza dopełniacznijaki
państwachmnoga miejscowniknijaki
państwamimnoga narzędniknijaki
państwempojedyncza narzędniknijaki
państwiepojedyncza miejscowniknijaki
państwopojedyncza mianowniknijaki
państwopojedyncza bierniknijaki
państwopojedyncza wołacznijaki
państwommnoga celowniknijaki
państwupojedyncza celowniknijaki

państwo (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: państwo

słowoliczbaprzypadekrodzaj
państwamnoga dopełniaczmęski osobowy
państwamnoga biernikmęski osobowy
państwemmnoga narzędnikmęski osobowy
państwomnoga mianownikmęski osobowy
państwomnoga wołaczmęski osobowy
państwumnoga celownikmęski osobowy
państwumnoga miejscownikmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz