pa-ra

Krzyżówka / opis słowa

dwie osoby.

· Flip i Flap to kultowa komediowa para.

określenie przedmiotu składającego się z dwóch symetrycznych, złączonych części.

· Mam w domu kilka par nożyczek pochowanych w różnych miejscach - w razie nagłej potrzeby zawsze któraś jest pod ręką.
· Jesteś tak nieuważny, że już masz dziurę w nowej parze spodni!

w fizyce: faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego.

dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś, w tym oczu i innych części ciała.

· Wyciągnęłam z szuflady nową parę pończoch.

jednostka zdawkowa popularna na Bałkanach - do 2008 w Serbii (wcześniej w Federalnej Rep. Jugosławii), wcześniej także 1/100 perpera w Księstwie Czarnogóry oraz do 1992 1/100 dinara jugosłowiańskiego.

dwoje ludzi będących w relacji emocjonalnej, najczęściej mężczyzna i kobieta.

· Znam kilka par gejowskich, mało kto by się spodziewał, że niektórzy geje są nawet obyczajowymi konserwatystami.

historyczna moneta w Imperium Osmańskim.

coś, co pasuje do drugiej rzeczy, stanowi z nią dwuelementowy komplet.

· Zgubiłam parę od tej rękawiczki i teraz mam tylko jedną.

zbiór dwuelementowy.

opar wody.

· Powietrze było wypełnione parą.

para (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: par

słowoliczbaprzypadekrodzaj
parpojedyncza mianownikmęski osobowy
parapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
parapojedyncza biernikmęski osobowy
parachmnoga miejscownikmęski osobowy
paramimnoga narzędnikmęski osobowy
parempojedyncza narzędnikmęski osobowy
parommnoga celownikmęski osobowy
parowipojedyncza celownikmęski osobowy
parowiemnoga mianownikmęski osobowy
parowiemnoga wołaczmęski osobowy
parówmnoga dopełniaczmęski osobowy
parówmnoga biernikmęski osobowy
parymnoga mianownikmęski zwierzęcy
parymnoga biernikmęski zwierzęcy
parymnoga wołaczmęski zwierzęcy
parzepojedyncza miejscownikmęski osobowy
parzepojedyncza wołaczmęski osobowy

para (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: para

słowoliczbaprzypadekrodzaj
parmnoga dopełniaczżeński
parapojedyncza mianownikżeński
parachmnoga miejscownikżeński
paramimnoga narzędnikżeński
parąpojedyncza narzędnikżeński
parępojedyncza biernikżeński
paropojedyncza wołaczżeński
parommnoga celownikżeński
parymnoga mianownikżeński
parymnoga biernikżeński
parymnoga wołaczżeński
parypojedyncza dopełniaczżeński
parzepojedyncza celownikżeński
parzepojedyncza miejscownikżeński

Para (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Para

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Parapojedyncza mianownikmęski osobowy
Parachmnoga miejscownikmęski osobowy
Paramimnoga narzędnikmęski osobowy
Parąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Parępojedyncza biernikmęski osobowy
Paropojedyncza wołaczmęski osobowy
Parommnoga celownikmęski osobowy
Parowiemnoga mianownikmęski osobowy
Parowiemnoga wołaczmęski osobowy
Parówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Parówmnoga biernikmęski osobowy
Parymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Parymnoga biernikmęski zwierzęcy
Parymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Parypojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Parzepojedyncza celownikmęski osobowy
Parzepojedyncza miejscownikmęski osobowy

Para (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Para

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Parmnoga dopełniaczżeński
Parapojedyncza mianownikżeński
Parachmnoga miejscownikżeński
Paramimnoga narzędnikżeński
Parąpojedyncza narzędnikżeński
Parępojedyncza biernikżeński
Paropojedyncza wołaczżeński
Parommnoga celownikżeński
Parymnoga mianownikżeński
Parymnoga biernikżeński
Parymnoga wołaczżeński
Parypojedyncza dopełniaczżeński
Parzepojedyncza celownikżeński
Parzepojedyncza miejscownikżeński

para forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: parać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nieparającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieparańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
parapojedyncza trzecia niedokonany
paraciemnoga druga niedokonany
paraćniedokonany
parajpojedyncza druga niedokonany
parająmnoga trzecia niedokonany
parającniedokonany
parającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parająco
parającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
parajciemnoga druga niedokonany
parajmymnoga pierwsza niedokonany
paralimnoga męski osobowy niedokonany
paralimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
paralibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
paralibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
paralibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
paraliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
paraliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
parałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
parałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
parałapojedyncza żeński niedokonany
parałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
parałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
parałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
parałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
parałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
parałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
parałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
parałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
parałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
parałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
parałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
parałopojedyncza nijaki niedokonany
parałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
parałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
parałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
parałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
parałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
parałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
parałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
parałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
parałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
parałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
parałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
parałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
parałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
parampojedyncza pierwsza niedokonany
paramymnoga pierwsza niedokonany
paraniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paranoniedokonany
parańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
paraszpojedyncza druga niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz