po-ić

poić bezokolicznik

aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: poić

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
niepojącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojenimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojenimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojeńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepojonymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
poipojedyncza trzecia niedokonany
poiciemnoga druga niedokonany
poićniedokonany
poilimnoga męski osobowy niedokonany
poilimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
poilibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
poilibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
poilibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
poiliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
poiliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
poiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
poiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
poiłapojedyncza żeński niedokonany
poiłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
poiłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
poiłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
poiłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
poiłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
poiłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
poiłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
poiłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
poiłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
poiłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
poiłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
poiłopojedyncza nijaki niedokonany
poiłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
poiłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
poiłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
poiłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
poiłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
poiłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
poiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
poiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
poiłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
poiłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
poiłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
poiłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
poiłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
poimymnoga pierwsza niedokonany
poiszpojedyncza druga niedokonany
pojąmnoga trzecia niedokonany
pojącniedokonany
pojącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojąco
pojącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojenimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojenimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojeńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojępojedyncza pierwsza niedokonany
pojonapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojononiedokonany
pojonypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pojonymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pójpojedyncza druga niedokonany
pójciemnoga druga niedokonany
pójmymnoga pierwsza niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz