por

Krzyżówka / opis słowa

Allium porrum – gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku.

w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia.

każdy z otworków na spodzie kapelusza niektórych grzybów; widoczny z zewnątrz wylot rurek hymenoforu rurkowego.

· Jadalność lub niejadalność grzybów nie ma związku z tym, czy grzyb pod kapeluszem ma blaszki, czy pory.

mikroskopijny otwór (zazwyczaj jednocześnie występuje ich wiele obok siebie) w strukturze ciał organicznych lub nieorganicznych.

por (nazwa pospolita) rzeczownik bot.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: por

słowoliczbaprzypadekrodzaj
porpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
porpojedyncza biernikmęski rzeczowy
porpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
porapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
porapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
porapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
porachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
porachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
poramimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
poramimnoga narzędnikmęski rzeczowy
porempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
porempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
porommnoga celownikmęski zwierzęcy
porommnoga celownikmęski rzeczowy
porowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
porowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
porówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
porówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
porymnoga mianownikmęski zwierzęcy
porymnoga biernikmęski zwierzęcy
porymnoga wołaczmęski zwierzęcy
porymnoga mianownikmęski rzeczowy
porymnoga biernikmęski rzeczowy
porymnoga wołaczmęski rzeczowy
porzepojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
porzepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
porzepojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
porzepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

por (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: por

słowoliczbaprzypadekrodzaj
porpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
porpojedyncza biernikmęski rzeczowy
porapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
porachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
poramimnoga narzędnikmęski rzeczowy
porempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
porommnoga celownikmęski rzeczowy
porowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
porówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
porupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
porymnoga mianownikmęski rzeczowy
porymnoga biernikmęski rzeczowy
porymnoga wołaczmęski rzeczowy
porzepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
porzepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Por (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Pora

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Pormnoga dopełniaczżeński
Porapojedyncza mianownikżeński
Porachmnoga miejscownikżeński
Poramimnoga narzędnikżeński
Porąpojedyncza narzędnikżeński
Porępojedyncza biernikżeński
Poropojedyncza wołaczżeński
Porommnoga celownikżeński
Porymnoga mianownikżeński
Porymnoga biernikżeński
Porymnoga wołaczżeński
Porypojedyncza dopełniaczżeński
Porzepojedyncza celownikżeński
Porzepojedyncza miejscownikżeński

por skrót

kropkowalność: z następującą kropką

Forma podstawowa: porównaj

słowoinne
porkropkowalność: z następującą kropką

por skrót

kropkowalność: z następującą kropką

Forma podstawowa: porucznik

słowoinne
porkropkowalność: z następującą kropką

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz