po-ra

pora (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: por

słowoliczbaprzypadekrodzaj
porpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
porpojedyncza biernikmęski rzeczowy
porapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
porachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
poramimnoga narzędnikmęski rzeczowy
porempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
porommnoga celownikmęski rzeczowy
porowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
porówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
porupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
porymnoga mianownikmęski rzeczowy
porymnoga biernikmęski rzeczowy
porymnoga wołaczmęski rzeczowy
porzepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
porzepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

pora (nazwa pospolita) rzeczownik bot.

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: por

słowoliczbaprzypadekrodzaj
porpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
porpojedyncza biernikmęski rzeczowy
porpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
porapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
porapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
porapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
porachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
porachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
poramimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
poramimnoga narzędnikmęski rzeczowy
porempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
porempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
porommnoga celownikmęski zwierzęcy
porommnoga celownikmęski rzeczowy
porowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
porowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
porówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
porówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
porymnoga mianownikmęski zwierzęcy
porymnoga biernikmęski zwierzęcy
porymnoga wołaczmęski zwierzęcy
porymnoga mianownikmęski rzeczowy
porymnoga biernikmęski rzeczowy
porymnoga wołaczmęski rzeczowy
porzepojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
porzepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
porzepojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
porzepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

pora (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: pora

słowoliczbaprzypadekrodzaj
porapojedyncza mianownikżeński
porachmnoga miejscownikżeński
poramimnoga narzędnikżeński
porąpojedyncza narzędnikżeński
porępojedyncza biernikżeński
poropojedyncza wołaczżeński
porommnoga celownikżeński
porymnoga mianownikżeński
porymnoga biernikżeński
porymnoga wołaczżeński
porypojedyncza dopełniaczżeński
porzepojedyncza celownikżeński
porzepojedyncza miejscownikżeński
pórmnoga dopełniaczżeński

Pora (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Pora

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Porapojedyncza mianownikmęski osobowy
Porachmnoga miejscownikmęski osobowy
Poramimnoga narzędnikmęski osobowy
Porąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Porępojedyncza biernikmęski osobowy
Poropojedyncza wołaczmęski osobowy
Porommnoga celownikmęski osobowy
Porowiemnoga mianownikmęski osobowy
Porowiemnoga wołaczmęski osobowy
Porówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Porówmnoga biernikmęski osobowy
Porymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Porymnoga biernikmęski zwierzęcy
Porymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Porypojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Porzepojedyncza celownikmęski osobowy
Porzepojedyncza miejscownikmęski osobowy

Pora (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Pora

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Pormnoga dopełniaczżeński
Porapojedyncza mianownikżeński
Porachmnoga miejscownikżeński
Poramimnoga narzędnikżeński
Porąpojedyncza narzędnikżeński
Porępojedyncza biernikżeński
Poropojedyncza wołaczżeński
Porommnoga celownikżeński
Porymnoga mianownikżeński
Porymnoga biernikżeński
Porymnoga wołaczżeński
Porypojedyncza dopełniaczżeński
Porzepojedyncza celownikżeński
Porzepojedyncza miejscownikżeński

pora predykatyw

Forma podstawowa: pora

słowo
pora

pora forma nieprzeszła daw.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: porać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nieporającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieporańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
porającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porająco
porającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
poraniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
porapojedyncza trzecia niedokonany
poraciemnoga druga niedokonany
poraćniedokonany
porajpojedyncza druga niedokonany
porająmnoga trzecia niedokonany
porającniedokonany
porajciemnoga druga niedokonany
porajmymnoga pierwsza niedokonany
poralimnoga męski osobowy niedokonany
poralimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
poralibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
poralibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
poralibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
poraliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
poraliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
porałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
porałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
porałapojedyncza żeński niedokonany
porałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
porałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
porałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
porałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
porałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
porałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
porałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
porałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
porałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
porałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
porałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
porałopojedyncza nijaki niedokonany
porałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
porałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
porałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
porałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
porałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
porałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
porałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
porałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
porałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
porałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
porałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
porałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
porałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
porampojedyncza pierwsza niedokonany
poramymnoga pierwsza niedokonany
poranoniedokonany
poraszpojedyncza druga niedokonany
okres.

· Bardzo lubię tę porę roku, gdy wieczory stają się długie.

wyodrębniony okres, określony czas, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane, odcinek czasu.

· Tylko w porze mrozów powietrze jest wolne od zarodników.

czas, w którym coś ma się wydarzyć, ktoś ma coś zrobić.

Źródła danych

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz