po-zba-wia-li-by

pozbawialiby

liczba: mnoga
rodzaj: męski osobowy
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: pozbawiać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
niepozbawiającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianiupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawianymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepozbawiańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
pozbawiapojedyncza trzecia niedokonany
pozbawiaciemnoga druga niedokonany
pozbawiaćniedokonany
pozbawiajpojedyncza druga niedokonany
pozbawiająmnoga trzecia niedokonany
pozbawiającniedokonany
pozbawiającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiająco
pozbawiającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiajciemnoga druga niedokonany
pozbawiajmymnoga pierwsza niedokonany
pozbawialimnoga męski osobowy niedokonany
pozbawialimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
pozbawialibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
pozbawialibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
pozbawialibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
pozbawialiściemnoga męski osobowy druga niedokonany
pozbawialiśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
pozbawiałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
pozbawiałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
pozbawiałapojedyncza żeński niedokonany
pozbawiałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
pozbawiałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
pozbawiałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
pozbawiałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
pozbawiałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
pozbawiałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
pozbawiałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
pozbawiałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
pozbawiałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
pozbawiałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
pozbawiałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
pozbawiałopojedyncza nijaki niedokonany
pozbawiałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
pozbawiałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
pozbawiałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
pozbawiałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
pozbawiałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
pozbawiałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
pozbawiałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
pozbawiałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
pozbawiałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
pozbawiałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
pozbawiałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
pozbawiałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
pozbawiałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
pozbawiampojedyncza pierwsza niedokonany
pozbawiamymnoga pierwsza niedokonany
pozbawianapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianiupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianoniedokonany
pozbawianypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawianymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pozbawiaszpojedyncza druga niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz