pro-tek-cjo-nal-ny

Krzyżówka / opis słowa

taki, który świadczy o lekceważeniu i próbie dominacji.

protekcjonalny przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: protekcjonalny

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
protekcjonalnapojedyncza mianownikżeński równy
protekcjonalnapojedyncza wołaczżeński równy
protekcjonalnąpojedyncza biernikżeński równy
protekcjonalnąpojedyncza narzędnikżeński równy
protekcjonalnemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
protekcjonalnemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
protekcjonalnemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
protekcjonalnepojedyncza bierniknijaki równy
protekcjonalnepojedyncza mianowniknijaki równy
protekcjonalnepojedyncza wołacznijaki równy
protekcjonalnegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
protekcjonalnegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
protekcjonalnejpojedyncza celownikżeński równy
protekcjonalnejpojedyncza dopełniaczżeński równy
protekcjonalnejpojedyncza miejscownikżeński równy
protekcjonalnemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
protekcjonalnimnoga mianownikmęski osobowy równy
protekcjonalnimnoga wołaczmęski osobowy równy
protekcjonalno
protekcjonalnypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
protekcjonalnypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
protekcjonalnypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
protekcjonalnychmnoga biernikmęski osobowy równy
protekcjonalnychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
protekcjonalnychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
protekcjonalnymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
protekcjonalnympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
protekcjonalnympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
protekcjonalnymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz