pryk

Krzyżówka / opis słowa

lekceważąco, z pogardą: starszy, niedołężny mężczyzna.

Pryk (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Pryk

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Prykpojedyncza mianownikmęski osobowy
Prykapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Prykapojedyncza biernikmęski osobowy
Prykachmnoga miejscownikmęski osobowy
Prykamimnoga narzędnikmęski osobowy
Prykimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Prykimnoga biernikmęski zwierzęcy
Prykimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Prykiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Prykommnoga celownikmęski osobowy
Prykowipojedyncza celownikmęski osobowy
Prykowiemnoga mianownikmęski osobowy
Prykowiemnoga wołaczmęski osobowy
Prykówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Prykówmnoga biernikmęski osobowy
Prykupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Prykupojedyncza wołaczmęski osobowy

Pryk (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Pryk

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Prykpojedyncza mnoga mianownikżeński
Prykpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Prykpojedyncza mnoga celownikżeński
Prykpojedyncza mnoga biernikżeński
Prykpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Prykpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Prykpojedyncza mnoga wołaczżeński

pryk (nazwa pospolita) rzeczownik pot.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: pryk

słowoliczbaprzypadekrodzaj
prycymnoga mianownikmęski osobowy
prycymnoga wołaczmęski osobowy
prykpojedyncza mianownikmęski osobowy
prykapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
prykapojedyncza biernikmęski osobowy
prykachmnoga miejscownikmęski osobowy
prykamimnoga narzędnikmęski osobowy
prykimnoga mianownikmęski zwierzęcy
prykimnoga biernikmęski zwierzęcy
prykimnoga wołaczmęski zwierzęcy
prykiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
prykommnoga celownikmęski osobowy
prykowipojedyncza celownikmęski osobowy
prykowiemnoga mianownikmęski osobowy
prykowiemnoga wołaczmęski osobowy
prykówmnoga dopełniaczmęski osobowy
prykówmnoga biernikmęski osobowy
prykupojedyncza miejscownikmęski osobowy
prykupojedyncza wołaczmęski osobowy

Pryk (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Pryka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Prycepojedyncza celownikżeński
Prycepojedyncza miejscownikżeński
Prykmnoga dopełniaczżeński
Prykapojedyncza mianownikżeński
Prykachmnoga miejscownikżeński
Prykamimnoga narzędnikżeński
Prykąpojedyncza narzędnikżeński
Prykępojedyncza biernikżeński
Prykimnoga mianownikżeński
Prykimnoga biernikżeński
Prykimnoga wołaczżeński
Prykipojedyncza dopełniaczżeński
Prykopojedyncza wołaczżeński
Prykommnoga celownikżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz