prze-hul-ta-ja-nia-mi

przehultajaniami odsłownik

liczba: mnoga
przypadek: narzędnik
rodzaj: nijaki
aspekt: niedokonany
zanegowanie: niezanegowana

Forma podstawowa: przehultajać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nieprzehultajającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieprzehultajańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
przehultajapojedyncza trzecia niedokonany
przehultajaciemnoga druga niedokonany
przehultajaćniedokonany
przehultajajpojedyncza druga niedokonany
przehultajająmnoga trzecia niedokonany
przehultajającniedokonany
przehultajającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajająco
przehultajającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajajciemnoga druga niedokonany
przehultajajmymnoga pierwsza niedokonany
przehultajalimnoga męski osobowy niedokonany
przehultajalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
przehultajalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
przehultajalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
przehultajalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
przehultajaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
przehultajaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
przehultajałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
przehultajałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
przehultajałapojedyncza żeński niedokonany
przehultajałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
przehultajałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
przehultajałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
przehultajałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
przehultajałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
przehultajałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
przehultajałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
przehultajałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
przehultajałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
przehultajałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
przehultajałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
przehultajałopojedyncza nijaki niedokonany
przehultajałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
przehultajałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
przehultajałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
przehultajałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
przehultajałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
przehultajałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
przehultajałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
przehultajałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
przehultajałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
przehultajałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
przehultajałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
przehultajałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
przehultajałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
przehultajampojedyncza pierwsza niedokonany
przehultajamymnoga pierwsza niedokonany
przehultajanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanoniedokonany
przehultajanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
przehultajaszpojedyncza druga niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz