pu-ca

Krzyżówka / opis słowa

człowiek o okrągłej, pucołowatej buzi.

Puca (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Puc

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Pucpojedyncza mianownikmęski osobowy
Pucapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Pucapojedyncza biernikmęski osobowy
Pucachmnoga miejscownikmęski osobowy
Pucamimnoga narzędnikmęski osobowy
Pucemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Pucemnoga biernikmęski zwierzęcy
Pucemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Pucempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Pucommnoga celownikmęski osobowy
Pucowipojedyncza celownikmęski osobowy
Pucowiemnoga mianownikmęski osobowy
Pucowiemnoga wołaczmęski osobowy
Pucówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Pucówmnoga biernikmęski osobowy
Pucupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Pucupojedyncza wołaczmęski osobowy

Puca (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: Puc

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Pucpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
Pucpojedyncza biernikmęski rzeczowy
Pucapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
Pucachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
Pucamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
Pucemnoga mianownikmęski rzeczowy
Pucemnoga biernikmęski rzeczowy
Pucemnoga wołaczmęski rzeczowy
Pucempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
Pucommnoga celownikmęski rzeczowy
Pucowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
Pucówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
Pucupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
Pucupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

puca (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: puca

słowoliczbaprzypadekrodzaj
pucmnoga dopełniaczżeński
pucapojedyncza mianownikżeński
pucachmnoga miejscownikżeński
pucamimnoga narzędnikżeński
pucąpojedyncza narzędnikżeński
pucemnoga mianownikżeński
pucemnoga biernikżeński
pucemnoga wołaczżeński
pucępojedyncza biernikżeński
pucopojedyncza wołaczżeński
pucommnoga celownikżeński
pucypojedyncza celownikżeński
pucypojedyncza miejscownikżeński
pucypojedyncza dopełniaczżeński

puca forma nieprzeszła przest.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: pucać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
niepucającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niepucańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
pucającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucająco
pucającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
pucapojedyncza trzecia niedokonany
pucaciemnoga druga niedokonany
pucaćniedokonany
pucajpojedyncza druga niedokonany
pucająmnoga trzecia niedokonany
pucającniedokonany
pucajciemnoga druga niedokonany
pucajmymnoga pierwsza niedokonany
pucalimnoga męski osobowy niedokonany
pucalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
pucalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
pucalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
pucalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
pucaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
pucaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
pucałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
pucałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
pucałapojedyncza żeński niedokonany
pucałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
pucałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
pucałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
pucałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
pucałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
pucałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
pucałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
pucałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
pucałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
pucałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
pucałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
pucałopojedyncza nijaki niedokonany
pucałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
pucałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
pucałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
pucałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
pucałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
pucałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
pucałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
pucałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
pucałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
pucałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
pucałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
pucałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
pucałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
pucampojedyncza pierwsza niedokonany
pucamymnoga pierwsza niedokonany
pucanoniedokonany
pucaszpojedyncza druga niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz