ra-da

Krzyżówka / opis słowa

porada, pomysł na rozwiązanie jakiejś sytuacji poddany przez kogoś życzliwego.

· Mama zawsze była gotowa udzielić mi dobrej rady.

grupa ludzi, wybrana, żeby radzić, rządzić (np. rada starszych).

zebranie członków jakiejś instytucji, grupy w celu omówienia pewnych spraw.

· TVP1 transmitowała radę Sejmu.

posiedzenie rady, zebranie ludzi, którzy czymś rządzą, są za coś odpowiedzialni.

· We wtorek odbędzie się rada kolektywu.

rada przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński
stopień: równy

Forma podstawowa: rad

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
radpojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
radapojedyncza mianownikżeński równy
rademnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
radepojedyncza mianowniknijaki równy
radzimnoga mianownikmęski osobowy równy

rada winien

liczba: pojedyncza
rodzaj: żeński
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: rad

słowoliczbarodzajosobaaspekt
radpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
radpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
radapojedyncza żeński niedokonany
radapojedyncza żeński trzecia niedokonany
radampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
radaśpojedyncza żeński druga niedokonany
rademnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
rademnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
radepojedyncza nijaki niedokonany
radepojedyncza nijaki trzecia niedokonany
radempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
radempojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
radeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
radeśpojedyncza nijaki druga niedokonany
radeściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
radeśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
radzimnoga męski osobowy niedokonany
radzimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
radziściemnoga męski osobowy druga niedokonany
radziśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany

rada (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: rada

słowoliczbaprzypadekrodzaj
radmnoga dopełniaczżeński
radapojedyncza mianownikżeński
radachmnoga miejscownikżeński
radamimnoga narzędnikżeński
radąpojedyncza narzędnikżeński
radępojedyncza biernikżeński
radopojedyncza wołaczżeński
radommnoga celownikżeński
radymnoga mianownikżeński
radymnoga biernikżeński
radymnoga wołaczżeński
radypojedyncza dopełniaczżeński
radziepojedyncza celownikżeński
radziepojedyncza miejscownikżeński

Rada (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rado

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Radamnoga mianownikmęski zwierzęcy
Radamnoga biernikmęski zwierzęcy
Radamnoga wołaczmęski zwierzęcy
Radapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Radapojedyncza biernikmęski osobowy
Radachmnoga miejscownikmęski osobowy
Radamimnoga narzędnikmęski osobowy
Radempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Radopojedyncza mianownikmęski osobowy
Radopojedyncza wołaczmęski osobowy
Radommnoga celownikmęski osobowy
Radowipojedyncza celownikmęski osobowy
Radowiemnoga mianownikmęski osobowy
Radowiemnoga wołaczmęski osobowy
Radówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Radówmnoga biernikmęski osobowy
Radziepojedyncza miejscownikmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz