rad-ne

Radne (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Radna

słowoliczbaprzypadekrodzaj
radnapojedyncza mianownikżeński
radnapojedyncza wołaczżeński
radnąpojedyncza biernikżeński
radnąpojedyncza narzędnikżeński
radnemnoga mianownikżeński
radnemnoga biernikżeński
radnemnoga wołaczżeński
radnejpojedyncza celownikżeński
radnejpojedyncza miejscownikżeński
radnejpojedyncza dopełniaczżeński
radnychmnoga dopełniaczżeński
radnychmnoga miejscownikżeński
radnymmnoga celownikżeński
radnymimnoga narzędnikżeński
Radnapojedyncza mianownikżeński
Radnapojedyncza wołaczżeński
Radnąpojedyncza biernikżeński
Radnąpojedyncza narzędnikżeński
Radnemnoga mianownikżeński
Radnemnoga biernikżeński
Radnemnoga wołaczżeński
Radnejpojedyncza celownikżeński
Radnejpojedyncza miejscownikżeński
Radnejpojedyncza dopełniaczżeński
Radnychmnoga dopełniaczżeński
Radnychmnoga miejscownikżeński
Radnymmnoga celownikżeński
Radnymimnoga narzędnikżeński

radne przymiotnik przest.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki
stopień: równy

Forma podstawowa: radny

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
radnapojedyncza mianownikżeński równy
radnapojedyncza wołaczżeński równy
radnąpojedyncza biernikżeński równy
radnąpojedyncza narzędnikżeński równy
radnemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
radnemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
radnemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
radnepojedyncza bierniknijaki równy
radnepojedyncza mianowniknijaki równy
radnepojedyncza wołacznijaki równy
radnegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
radnegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
radnejpojedyncza celownikżeński równy
radnejpojedyncza dopełniaczżeński równy
radnejpojedyncza miejscownikżeński równy
radnemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
radnimnoga mianownikmęski osobowy równy
radnimnoga wołaczmęski osobowy równy
radno
radnypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
radnypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
radnypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
radnychmnoga biernikmęski osobowy równy
radnychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
radnychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
radnymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
radnympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
radnympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
radnymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

radne (nazwa pospolita) rzeczownik deprecjatywny

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: radny

słowoliczbaprzypadekrodzaj
radnemnoga mianownikmęski zwierzęcy
radnemnoga biernikmęski zwierzęcy
radnemnoga wołaczmęski zwierzęcy
radnegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy
radnegopojedyncza biernikmęski osobowy
radnemupojedyncza celownikmęski osobowy
radnimnoga mianownikmęski osobowy
radnimnoga wołaczmęski osobowy
radnypojedyncza mianownikmęski osobowy
radnypojedyncza wołaczmęski osobowy
radnychmnoga dopełniaczmęski osobowy
radnychmnoga biernikmęski osobowy
radnychmnoga miejscownikmęski osobowy
radnymmnoga celownikmęski osobowy
radnympojedyncza narzędnikmęski osobowy
radnympojedyncza miejscownikmęski osobowy
radnymimnoga narzędnikmęski osobowy

Radne (nazwisko) rzeczownik deprecjatywny

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: Radny

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Radnemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Radnemnoga biernikmęski zwierzęcy
Radnemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Radnegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Radnegopojedyncza biernikmęski osobowy
Radnemupojedyncza celownikmęski osobowy
Radnimnoga mianownikmęski osobowy
Radnimnoga wołaczmęski osobowy
Radnowiemnoga mianownikmęski osobowy
Radnowiemnoga wołaczmęski osobowy
Radnypojedyncza mianownikmęski osobowy
Radnypojedyncza wołaczmęski osobowy
Radnychmnoga dopełniaczmęski osobowy
Radnychmnoga biernikmęski osobowy
Radnychmnoga miejscownikmęski osobowy
Radnymmnoga celownikmęski osobowy
Radnympojedyncza narzędnikmęski osobowy
Radnympojedyncza miejscownikmęski osobowy
Radnymimnoga narzędnikmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz