ra-ma

Krzyżówka / opis słowa

element konstrukcyjny pojazdu, zapewniający nośność i odpowiednią sztywność podwozia.

układ czterech złączonych ze sobą desek lub listewek, stanowiących wnętrze dla czegoś, okalających coś.

w genologii elementy dzieła lub gatunku zawierające informację metatekstową i wyróżniające go sporód innych tekstów.

· Swoje rozważania rozpoczynam próbą opisania ramy kompozycyjnej utworu.

paczka papierosów.

· Daj mi papierosa, bo przecież sam całej ramy nie wypalisz.

rama (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: rama

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rammnoga dopełniaczżeński
ramapojedyncza mianownikżeński
ramachmnoga miejscownikżeński
ramamimnoga narzędnikżeński
ramąpojedyncza narzędnikżeński
ramępojedyncza biernikżeński
ramiepojedyncza celownikżeński
ramiepojedyncza miejscownikżeński
ramopojedyncza wołaczżeński
ramommnoga celownikżeński
ramymnoga mianownikżeński
ramymnoga biernikżeński
ramymnoga wołaczżeński
ramypojedyncza dopełniaczżeński

Rama (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rama

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Ramapojedyncza mianownikmęski osobowy
Ramachmnoga miejscownikmęski osobowy
Ramamimnoga narzędnikmęski osobowy
Ramąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Ramępojedyncza biernikmęski osobowy
Ramiepojedyncza celownikmęski osobowy
Ramiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Ramopojedyncza wołaczmęski osobowy
Ramommnoga celownikmęski osobowy
Ramowiemnoga mianownikmęski osobowy
Ramowiemnoga wołaczmęski osobowy
Ramówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Ramówmnoga biernikmęski osobowy
Ramymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Ramymnoga biernikmęski zwierzęcy
Ramymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Ramypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

Rama (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rama

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rammnoga dopełniaczżeński
Ramapojedyncza mianownikżeński
Ramachmnoga miejscownikżeński
Ramamimnoga narzędnikżeński
Ramąpojedyncza narzędnikżeński
Ramępojedyncza biernikżeński
Ramiepojedyncza celownikżeński
Ramiepojedyncza miejscownikżeński
Ramopojedyncza wołaczżeński
Ramommnoga celownikżeński
Ramymnoga mianownikżeński
Ramymnoga biernikżeński
Ramymnoga wołaczżeński
Ramypojedyncza dopełniaczżeński

Rama (imię) rzeczownik rel.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rama

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Ramapojedyncza mianownikmęski osobowy
Ramachmnoga miejscownikmęski osobowy
Ramamimnoga narzędnikmęski osobowy
Ramąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Ramępojedyncza biernikmęski osobowy
Ramiepojedyncza celownikmęski osobowy
Ramiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Ramopojedyncza wołaczmęski osobowy
Ramommnoga celownikmęski osobowy
Ramowiemnoga mianownikmęski osobowy
Ramowiemnoga wołaczmęski osobowy
Ramówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Ramówmnoga biernikmęski osobowy
Ramymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Ramymnoga biernikmęski zwierzęcy
Ramymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Ramypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz