ra-taj

Krzyżówka / opis słowa

parobek, najemny rolnik w dawnej Polsce (od XVI-XVII wieku).

· Rataje byli pracownikami folwarków.

w Polsce średniow.: (wolny) chłop, uprawiający ziemię.

Rataj (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rataj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Ratajpojedyncza mnoga mianownikżeński
Ratajpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Ratajpojedyncza mnoga celownikżeński
Ratajpojedyncza mnoga biernikżeński
Ratajpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Ratajpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Ratajpojedyncza mnoga wołaczżeński

Rataj (człon nazwy geograficznej) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: Rataj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rataimnoga dopełniaczmęski rzeczowy
Ratajpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
Ratajpojedyncza biernikmęski rzeczowy
Ratajapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
Ratajachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
Ratajamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
Ratajemnoga mianownikmęski rzeczowy
Ratajemnoga biernikmęski rzeczowy
Ratajemnoga wołaczmęski rzeczowy
Ratajempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
Ratajommnoga celownikmęski rzeczowy
Ratajowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
Ratajówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
Ratajupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
Ratajupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

rataj (nazwa pospolita) rzeczownik przest.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: rataj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rataimnoga dopełniaczmęski osobowy
rataimnoga biernikmęski osobowy
ratajpojedyncza mianownikmęski osobowy
ratajapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
ratajapojedyncza biernikmęski osobowy
ratajachmnoga miejscownikmęski osobowy
ratajamimnoga narzędnikmęski osobowy
ratajemnoga mianownikmęski zwierzęcy
ratajemnoga biernikmęski zwierzęcy
ratajemnoga wołaczmęski zwierzęcy
ratajemnoga mianownikmęski osobowy
ratajemnoga wołaczmęski osobowy
ratajempojedyncza narzędnikmęski osobowy
ratajommnoga celownikmęski osobowy
ratajowipojedyncza celownikmęski osobowy
ratajówmnoga dopełniaczmęski osobowy
ratajówmnoga biernikmęski osobowy
ratajupojedyncza miejscownikmęski osobowy
ratajupojedyncza wołaczmęski osobowy

Rataj (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rataj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Ratajpojedyncza mianownikmęski osobowy
Ratajapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Ratajapojedyncza biernikmęski osobowy
Ratajachmnoga miejscownikmęski osobowy
Ratajamimnoga narzędnikmęski osobowy
Ratajemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Ratajemnoga biernikmęski zwierzęcy
Ratajemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Ratajempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Ratajommnoga celownikmęski osobowy
Ratajowipojedyncza celownikmęski osobowy
Ratajowiemnoga mianownikmęski osobowy
Ratajowiemnoga wołaczmęski osobowy
Ratajówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Ratajówmnoga biernikmęski osobowy
Ratajupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Ratajupojedyncza wołaczmęski osobowy

Rataj (nazwa geograficzna) rzeczownik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Rataje

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Ratajmnoga dopełniacznijaki
Ratajachmnoga miejscowniknijaki
Ratajamimnoga narzędniknijaki
Ratajemnoga mianowniknijaki
Ratajemnoga bierniknijaki
Ratajemnoga wołacznijaki
Ratajommnoga celowniknijaki
Ratajówmnoga dopełniacznijaki
Ratajmnoga dopełniacznijaki
Ratajachmnoga miejscowniknijaki
Ratajamimnoga narzędniknijaki
Ratajemnoga mianowniknijaki
Ratajemnoga bierniknijaki
Ratajemnoga wołacznijaki
Ratajommnoga celowniknijaki
Ratajówmnoga dopełniacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz