ro-dzaj

Krzyżówka / opis słowa

odmiana czegoś, dający się wyróżnić gatunek, typ.

· na salę gimnastyczną można wejść tylko w specjalnym rodzaju obuwia.

podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych.

kategoria gramatyczna, która wyznacza podział rzeczowników na kilka grup.

rodzaj (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: rodzaj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rodzaimnoga dopełniaczmęski rzeczowy
rodzajpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
rodzajpojedyncza biernikmęski rzeczowy
rodzajachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
rodzajamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
rodzajemnoga mianownikmęski rzeczowy
rodzajemnoga biernikmęski rzeczowy
rodzajemnoga wołaczmęski rzeczowy
rodzajempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
rodzajommnoga celownikmęski rzeczowy
rodzajowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
rodzajupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
rodzajupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
rodzajupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
rodzajpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
rodzajpojedyncza biernikmęski rzeczowy
rodzajachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
rodzajamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
rodzajemnoga mianownikmęski rzeczowy
rodzajemnoga biernikmęski rzeczowy
rodzajemnoga wołaczmęski rzeczowy
rodzajempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
rodzajommnoga celownikmęski rzeczowy
rodzajowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
rodzajówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
rodzajupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
rodzajupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
rodzajupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Rodzaj (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rodzaj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rodzajpojedyncza mianownikmęski osobowy
Rodzajapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Rodzajapojedyncza biernikmęski osobowy
Rodzajachmnoga miejscownikmęski osobowy
Rodzajamimnoga narzędnikmęski osobowy
Rodzajemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Rodzajemnoga biernikmęski zwierzęcy
Rodzajemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Rodzajempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Rodzajommnoga celownikmęski osobowy
Rodzajowipojedyncza celownikmęski osobowy
Rodzajowiemnoga mianownikmęski osobowy
Rodzajowiemnoga wołaczmęski osobowy
Rodzajówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Rodzajówmnoga biernikmęski osobowy
Rodzajupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Rodzajupojedyncza wołaczmęski osobowy

Rodzaj (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rodzaj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rodzajpojedyncza mnoga mianownikżeński
Rodzajpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Rodzajpojedyncza mnoga celownikżeński
Rodzajpojedyncza mnoga biernikżeński
Rodzajpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Rodzajpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Rodzajpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz