rok

Krzyżówka / opis słowa

jednostka rachuby czasu zależna najczęściej od cyklu przemian związanych z obiegiem Ziemi wokół Słońca.

okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański).

grupa ludzi, którzy studiują razem kolejne lata na uczelni.

Rok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
latmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
latamnoga mianownikmęski rzeczowy
latamnoga biernikmęski rzeczowy
latamnoga wołaczmęski rzeczowy
latachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
latamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
latommnoga celownikmęski rzeczowy
rokpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
rokpojedyncza biernikmęski rzeczowy
rokiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
rokowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
rokupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
rokupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
rokupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
latymnoga narzędnikmęski rzeczowy
Rokpojedyncza mianownikmęski osobowy
Rokapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Rokapojedyncza biernikmęski osobowy
Rokachmnoga miejscownikmęski osobowy
Rokamimnoga narzędnikmęski osobowy
Rokimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Rokimnoga biernikmęski zwierzęcy
Rokimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Rokiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Rokommnoga celownikmęski osobowy
Rokowipojedyncza celownikmęski osobowy
Rokowiemnoga mianownikmęski osobowy
Rokowiemnoga wołaczmęski osobowy
Rokówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Rokówmnoga biernikmęski osobowy
Rokupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Rokupojedyncza wołaczmęski osobowy

Rok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rokpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
rokpojedyncza biernikmęski rzeczowy
rokachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
rokamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
rokimnoga mianownikmęski rzeczowy
rokimnoga biernikmęski rzeczowy
rokimnoga wołaczmęski rzeczowy
rokiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
rokommnoga celownikmęski rzeczowy
rokowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
rokówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
rokupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
rokupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
rokupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
Rokpojedyncza mnoga mianownikżeński
Rokpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Rokpojedyncza mnoga celownikżeński
Rokpojedyncza mnoga biernikżeński
Rokpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Rokpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Rokpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz