ro-sa

Krzyżówka / opis słowa

osad atmosferyczny w postaci kropel wody powstających na powierzchni skał, roślin i innych przedmiotów w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu.

Rosa (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rosa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rosapojedyncza mianownikmęski osobowy
Rosachmnoga miejscownikmęski osobowy
Rosamimnoga narzędnikmęski osobowy
Rosąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Rosępojedyncza biernikmęski osobowy
Rosiepojedyncza celownikmęski osobowy
Rosiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Rosopojedyncza wołaczmęski osobowy
Rosommnoga celownikmęski osobowy
Rosowiemnoga mianownikmęski osobowy
Rosowiemnoga wołaczmęski osobowy
Rosówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Rosówmnoga biernikmęski osobowy
Rosymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Rosymnoga biernikmęski zwierzęcy
Rosymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Rosypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

rosa (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: rosa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rosmnoga dopełniaczżeński
rosapojedyncza mianownikżeński
rosachmnoga miejscownikżeński
rosamimnoga narzędnikżeński
rosąpojedyncza narzędnikżeński
rosępojedyncza biernikżeński
rosiepojedyncza celownikżeński
rosiepojedyncza miejscownikżeński
rosopojedyncza wołaczżeński
rosommnoga celownikżeński
rosymnoga mianownikżeński
rosymnoga biernikżeński
rosymnoga wołaczżeński
rosypojedyncza dopełniaczżeński

Rosa (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rosa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rosmnoga dopełniaczżeński
Rosapojedyncza mianownikżeński
Rosachmnoga miejscownikżeński
Rosamimnoga narzędnikżeński
Rosąpojedyncza narzędnikżeński
Rosępojedyncza biernikżeński
Rosiepojedyncza celownikżeński
Rosiepojedyncza miejscownikżeński
Rosopojedyncza wołaczżeński
Rosommnoga celownikżeński
Rosymnoga mianownikżeński
Rosymnoga biernikżeński
Rosymnoga wołaczżeński
Rosypojedyncza dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz