ru-bin

Krzyżówka / opis słowa

Malus domestica 'Rubin' - odmiana uprawna jabłoni domowej.

kamień szlachetny, odmiana korundu, składający się z tlenku glinu domieszkowanego trójdodatnimi jonami chromu.

rubin (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: rubin

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rubinpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
rubinpojedyncza biernikmęski rzeczowy
rubinachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
rubinamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
rubinempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
rubiniepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
rubiniepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
rubinommnoga celownikmęski rzeczowy
rubinowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
rubinówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
rubinupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
rubinymnoga mianownikmęski rzeczowy
rubinymnoga biernikmęski rzeczowy
rubinymnoga wołaczmęski rzeczowy

Rubin (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rubin

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rubinpojedyncza mnoga mianownikżeński
Rubinpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Rubinpojedyncza mnoga celownikżeński
Rubinpojedyncza mnoga biernikżeński
Rubinpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Rubinpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Rubinpojedyncza mnoga wołaczżeński

Rubin (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rubin

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rubinpojedyncza mianownikmęski osobowy
Rubinapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Rubinapojedyncza biernikmęski osobowy
Rubinachmnoga miejscownikmęski osobowy
Rubinamimnoga narzędnikmęski osobowy
Rubinempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Rubiniepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Rubiniepojedyncza wołaczmęski osobowy
Rubinommnoga celownikmęski osobowy
Rubinowipojedyncza celownikmęski osobowy
Rubinowiemnoga mianownikmęski osobowy
Rubinowiemnoga wołaczmęski osobowy
Rubinówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Rubinówmnoga biernikmęski osobowy
Rubinymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Rubinymnoga biernikmęski zwierzęcy
Rubinymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz