ru-dy

Krzyżówka / opis słowa

taki, którego kolor przypomina rdzę.

rudy (nazwa pospolita) rzeczownik geol.

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: ruda

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rudmnoga dopełniaczżeński
rudapojedyncza mianownikżeński
rudachmnoga miejscownikżeński
rudamimnoga narzędnikżeński
rudąpojedyncza narzędnikżeński
rudępojedyncza biernikżeński
rudopojedyncza wołaczżeński
rudommnoga celownikżeński
rudymnoga mianownikżeński
rudymnoga biernikżeński
rudymnoga wołaczżeński
rudypojedyncza dopełniaczżeński
rudziepojedyncza celownikżeński
rudziepojedyncza miejscownikżeński

Rudy (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Ruda

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rudmnoga dopełniaczżeński
Rudapojedyncza mianownikżeński
Rudachmnoga miejscownikżeński
Rudamimnoga narzędnikżeński
Rudąpojedyncza narzędnikżeński
Rudępojedyncza biernikżeński
Rudopojedyncza wołaczżeński
Rudommnoga celownikżeński
Rudymnoga mianownikżeński
Rudymnoga biernikżeński
Rudymnoga wołaczżeński
Rudypojedyncza dopełniaczżeński
Rudziepojedyncza celownikżeński
Rudziepojedyncza miejscownikżeński
rudapojedyncza mianownikżeński
rudapojedyncza wołaczżeński
rudąpojedyncza biernikżeński
rudąpojedyncza narzędnikżeński
rudemnoga mianownikżeński
rudemnoga biernikżeński
rudemnoga wołaczżeński
rudejpojedyncza dopełniaczżeński
rudejpojedyncza celownikżeński
rudejpojedyncza miejscownikżeński
rudychmnoga dopełniaczżeński
rudychmnoga miejscownikżeński
rudymmnoga celownikżeński
rudymimnoga narzędnikżeński

Rudy (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Ruda

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rudapojedyncza mianownikmęski osobowy
Rudachmnoga miejscownikmęski osobowy
Rudamimnoga narzędnikmęski osobowy
Rudąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Rudępojedyncza biernikmęski osobowy
Rudopojedyncza wołaczmęski osobowy
Rudommnoga celownikmęski osobowy
Rudowiemnoga mianownikmęski osobowy
Rudowiemnoga wołaczmęski osobowy
Rudówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Rudówmnoga biernikmęski osobowy
Rudymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Rudymnoga biernikmęski zwierzęcy
Rudymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Rudypojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Rudziepojedyncza celownikmęski osobowy
Rudziepojedyncza miejscownikmęski osobowy

Rudy (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Ruda

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rudmnoga dopełniaczżeński
Rudapojedyncza mianownikżeński
Rudachmnoga miejscownikżeński
Rudamimnoga narzędnikżeński
Rudąpojedyncza narzędnikżeński
Rudępojedyncza biernikżeński
Rudopojedyncza wołaczżeński
Rudommnoga celownikżeński
Rudymnoga mianownikżeński
Rudymnoga biernikżeński
Rudymnoga wołaczżeński
Rudypojedyncza dopełniaczżeński
Rudziepojedyncza celownikżeński
Rudziepojedyncza miejscownikżeński

rudy przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: rudy

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
rudapojedyncza mianownikżeński równy
rudapojedyncza wołaczżeński równy
rudąpojedyncza biernikżeński równy
rudąpojedyncza narzędnikżeński równy
rudemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
rudemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
rudemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
rudepojedyncza bierniknijaki równy
rudepojedyncza mianowniknijaki równy
rudepojedyncza wołacznijaki równy
rudegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
rudegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
rudejpojedyncza celownikżeński równy
rudejpojedyncza dopełniaczżeński równy
rudejpojedyncza miejscownikżeński równy
rudemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
rudo
rudypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
rudypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
rudypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
rudychmnoga biernikmęski osobowy równy
rudychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
rudychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
rudymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
rudympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
rudympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
rudymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
rudzimnoga mianownikmęski osobowy równy
rudzimnoga wołaczmęski osobowy równy

rudy (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: rudy

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rudemnoga mianownikmęski zwierzęcy
rudemnoga biernikmęski zwierzęcy
rudemnoga wołaczmęski zwierzęcy
rudegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy
rudegopojedyncza biernikmęski osobowy
rudemupojedyncza celownikmęski osobowy
rudypojedyncza mianownikmęski osobowy
rudypojedyncza wołaczmęski osobowy
rudychmnoga dopełniaczmęski osobowy
rudychmnoga biernikmęski osobowy
rudychmnoga miejscownikmęski osobowy
rudymmnoga celownikmęski osobowy
rudympojedyncza narzędnikmęski osobowy
rudympojedyncza miejscownikmęski osobowy
rudymimnoga narzędnikmęski osobowy
rudzimnoga mianownikmęski osobowy
rudzimnoga wołaczmęski osobowy

Rudy (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rudy

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rudemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Rudemnoga biernikmęski zwierzęcy
Rudemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Rudegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Rudegopojedyncza biernikmęski osobowy
Rudemupojedyncza celownikmęski osobowy
Rudowiemnoga mianownikmęski osobowy
Rudowiemnoga wołaczmęski osobowy
Rudypojedyncza mianownikmęski osobowy
Rudypojedyncza wołaczmęski osobowy
Rudychmnoga dopełniaczmęski osobowy
Rudychmnoga biernikmęski osobowy
Rudychmnoga miejscownikmęski osobowy
Rudymmnoga celownikmęski osobowy
Rudympojedyncza narzędnikmęski osobowy
Rudympojedyncza miejscownikmęski osobowy
Rudymimnoga narzędnikmęski osobowy
Rudzimnoga mianownikmęski osobowy
Rudzimnoga wołaczmęski osobowy

Rudy (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rudy

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rudypojedyncza mnoga mianownikżeński
Rudypojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Rudypojedyncza mnoga celownikżeński
Rudypojedyncza mnoga biernikżeński
Rudypojedyncza mnoga narzędnikżeński
Rudypojedyncza mnoga miejscownikżeński
Rudypojedyncza mnoga wołaczżeński

Rudy (nazwa geograficzna) rzeczownik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Rudy

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rudmnoga dopełniacznijaki
Rudachmnoga miejscowniknijaki
Rudamimnoga narzędniknijaki
Rudommnoga celowniknijaki
Rudymnoga mianowniknijaki
Rudymnoga bierniknijaki
Rudymnoga wołacznijaki
Rudmnoga dopełniacznijaki
Rudachmnoga miejscowniknijaki
Rudamimnoga narzędniknijaki
Rudommnoga celowniknijaki
Rudymnoga mianowniknijaki
Rudymnoga bierniknijaki
Rudymnoga wołacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz