rydz

Krzyżówka / opis słowa

Lactarius deliciosus – gatunek grzybów należący do rodziny gołąbkowatych.

· Najbardziej charakterystycznymi cechami rydza są: występowanie pod sosnami, wyraźne prążkowanie kapelusza i zieleniejące mleczko i miąższ po uszkodzeniu.

Camelina - roślina z rodziny kapustowatych.

· Olej rydzowy produkuje się z nasion rydza (Camelina).

rydz (nazwa pospolita) rzeczownik mikol.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: rydz

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rydzpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
rydzapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
rydzapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
rydzachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
rydzamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
rydzemnoga mianownikmęski zwierzęcy
rydzemnoga biernikmęski zwierzęcy
rydzemnoga wołaczmęski zwierzęcy
rydzempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
rydzommnoga celownikmęski zwierzęcy
rydzowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
rydzówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
rydzupojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
rydzupojedyncza wołaczmęski zwierzęcy

Rydz (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rydz

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rydzpojedyncza mnoga mianownikżeński
Rydzpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Rydzpojedyncza mnoga celownikżeński
Rydzpojedyncza mnoga biernikżeński
Rydzpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Rydzpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Rydzpojedyncza mnoga wołaczżeński

Rydz (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Rydz

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rydzpojedyncza mianownikmęski osobowy
Rydzapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Rydzapojedyncza biernikmęski osobowy
Rydzachmnoga miejscownikmęski osobowy
Rydzamimnoga narzędnikmęski osobowy
Rydzemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Rydzemnoga biernikmęski zwierzęcy
Rydzemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Rydzempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Rydzommnoga celownikmęski osobowy
Rydzowipojedyncza celownikmęski osobowy
Rydzowiemnoga mianownikmęski osobowy
Rydzowiemnoga wołaczmęski osobowy
Rydzówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Rydzówmnoga biernikmęski osobowy
Rydzupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Rydzupojedyncza wołaczmęski osobowy

Rydz (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Rydza

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Rydzmnoga dopełniaczżeński
Rydzapojedyncza mianownikżeński
Rydzachmnoga miejscownikżeński
Rydzamimnoga narzędnikżeński
Rydząpojedyncza narzędnikżeński
Rydzemnoga mianownikżeński
Rydzemnoga biernikżeński
Rydzemnoga wołaczżeński
Rydzępojedyncza biernikżeński
Rydzopojedyncza wołaczżeński
Rydzommnoga celownikżeński
Rydzypojedyncza celownikżeński
Rydzypojedyncza miejscownikżeński
Rydzypojedyncza dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz