rzecz

Krzyżówka / opis słowa

przedmiot, jakiś nieożywiony obiekt istniejący w naturze bądź wytworzony przez człowieka.

· Nie można tak go traktować - to pies, nie rzecz.

bardzo ogólne o wydarzeniu, zjawisku, kwestii abstrakcyjnej.

· Pomieszałeś w tym akapicie dwie różne rzeczy.
· Trzeba się umieć cieszyć prostymi rzeczami.

przedmiot materialny stanowiący czyjąś własność.

treść myśli, wypowiedzi, składnik tematu.

· Ale powiedz mi wreszcie, w czym rzecz.
· Jan wyłożył mi całą rzecz bardzo jasno i przejrzyście.

rzecz rozkaźnik daw.

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: rzec

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nierzeczenimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczenimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
rzeczenimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczenimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekąco
rzekącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzecniedokonany
rzeczpojedyncza druga niedokonany
rzeczciemnoga druga niedokonany
rzeczepojedyncza trzecia niedokonany
rzeczeciemnoga druga niedokonany
rzeczemymnoga pierwsza niedokonany
rzeczeszpojedyncza druga niedokonany
rzeczmymnoga pierwsza niedokonany
rzeczononiedokonany
rzekąmnoga trzecia niedokonany
rzekącniedokonany
rzekępojedyncza pierwsza niedokonany
rzeklimnoga męski osobowy niedokonany
rzeklimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
rzeklibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
rzeklibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
rzeklibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
rzekliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
rzekliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
rzekłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
rzekłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
rzekłapojedyncza żeński niedokonany
rzekłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
rzekłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
rzekłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
rzekłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
rzekłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
rzekłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
rzekłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
rzekłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
rzekłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
rzekłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
rzekłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
rzekłopojedyncza nijaki niedokonany
rzekłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
rzekłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
rzekłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
rzekłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
rzekłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
rzekłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
rzekłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
rzekłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
rzekłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
rzekłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
rzekłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
rzekłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
rzekłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany

rzecz rozkaźnik niezal.

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: dokonany

Forma podstawowa: rzec

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nierzeczenimnoga mianownikmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczenimnoga wołaczmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniamnoga mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniamnoga bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniapojedyncza dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniachmnoga miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniamimnoga narzędniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniempojedyncza narzędniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniommnoga celowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniupojedyncza celowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeniupojedyncza miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczeńmnoga dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonapojedyncza mianownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonapojedyncza wołaczżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonąpojedyncza biernikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonąpojedyncza narzędnikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonepojedyncza wołacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonejpojedyncza dopełniaczżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonejpojedyncza celownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonejpojedyncza miejscownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonypojedyncza biernikmęski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonychmnoga biernikmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeczonymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
rzecdokonany
rzeczpojedyncza druga dokonany
rzeczciemnoga druga dokonany
rzeczepojedyncza trzecia dokonany
rzeczeciemnoga druga dokonany
rzeczemymnoga pierwsza dokonany
rzeczenimnoga mianownikmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczenimnoga wołaczmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniamnoga mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniamnoga bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniapojedyncza dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniachmnoga miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniamimnoga narzędniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniempojedyncza narzędniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniommnoga celowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniupojedyncza celowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeniupojedyncza miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeńmnoga dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczeszpojedyncza druga dokonany
rzeczmymnoga pierwsza dokonany
rzeczonapojedyncza mianownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonapojedyncza wołaczżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonąpojedyncza biernikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonąpojedyncza narzędnikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonepojedyncza wołacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonejpojedyncza dopełniaczżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonejpojedyncza celownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonejpojedyncza miejscownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonodokonany
rzeczonypojedyncza biernikmęski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonychmnoga biernikmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeczonymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekąmnoga trzecia dokonany
rzekępojedyncza pierwsza dokonany
rzeklimnoga męski osobowy dokonany
rzeklimnoga męski osobowy trzecia dokonany
rzeklibymnoga męski osobowy trzecia dokonany
rzeklibyściemnoga męski osobowy druga dokonany
rzeklibyśmymnoga męski osobowy pierwsza dokonany
rzekliściemnoga męski osobowy druga dokonany
rzekliśmymnoga męski osobowy pierwsza dokonany
rzekłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany
rzekłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia dokonany
rzekłapojedyncza żeński dokonany
rzekłapojedyncza żeński trzecia dokonany
rzekłabypojedyncza żeński trzecia dokonany
rzekłabympojedyncza żeński pierwsza dokonany
rzekłabyśpojedyncza żeński druga dokonany
rzekłampojedyncza żeński pierwsza dokonany
rzekłaśpojedyncza żeński druga dokonany
rzekłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia dokonany
rzekłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza dokonany
rzekłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga dokonany
rzekłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza dokonany
rzekłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga dokonany
rzekłopojedyncza nijaki dokonany
rzekłopojedyncza nijaki trzecia dokonany
rzekłobypojedyncza nijaki trzecia dokonany
rzekłobympojedyncza nijaki pierwsza dokonany
rzekłobyśpojedyncza nijaki druga dokonany
rzekłompojedyncza nijaki pierwsza dokonany
rzekłośpojedyncza nijaki druga dokonany
rzekłszydokonany
rzekłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany
rzekłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia dokonany
rzekłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia dokonany
rzekłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga dokonany
rzekłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza dokonany
rzekłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga dokonany
rzekłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza dokonany
nierzeknięcimnoga mianownikmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięcimnoga wołaczmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciamnoga mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciamnoga bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciapojedyncza dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciachmnoga miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciamimnoga narzędniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciempojedyncza narzędniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciommnoga celowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciupojedyncza celowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięciupojedyncza miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzeknięćmnoga dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętapojedyncza mianownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętapojedyncza wołaczżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętąpojedyncza biernikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętąpojedyncza narzędnikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętepojedyncza wołacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętejpojedyncza dopełniaczżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętejpojedyncza celownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętejpojedyncza miejscownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętypojedyncza biernikmęski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętychmnoga biernikmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekniętymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
rzecdokonany
rzeklimnoga męski osobowy dokonany
rzeklimnoga męski osobowy trzecia dokonany
rzeklibymnoga męski osobowy trzecia dokonany
rzeklibyściemnoga męski osobowy druga dokonany
rzeklibyśmymnoga męski osobowy pierwsza dokonany
rzekliściemnoga męski osobowy druga dokonany
rzekliśmymnoga męski osobowy pierwsza dokonany
rzekłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany
rzekłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia dokonany
rzekłapojedyncza żeński dokonany
rzekłapojedyncza żeński trzecia dokonany
rzekłabypojedyncza żeński trzecia dokonany
rzekłabympojedyncza żeński pierwsza dokonany
rzekłabyśpojedyncza żeński druga dokonany
rzekłampojedyncza żeński pierwsza dokonany
rzekłaśpojedyncza żeński druga dokonany
rzekłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia dokonany
rzekłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza dokonany
rzekłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga dokonany
rzekłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza dokonany
rzekłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga dokonany
rzekłopojedyncza nijaki dokonany
rzekłopojedyncza nijaki trzecia dokonany
rzekłobypojedyncza nijaki trzecia dokonany
rzekłobympojedyncza nijaki pierwsza dokonany
rzekłobyśpojedyncza nijaki druga dokonany
rzekłompojedyncza nijaki pierwsza dokonany
rzekłośpojedyncza nijaki druga dokonany
rzekłszydokonany
rzekłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany
rzekłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia dokonany
rzekłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia dokonany
rzekłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga dokonany
rzekłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza dokonany
rzekłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga dokonany
rzekłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza dokonany
rzeknąmnoga trzecia dokonany
rzeknąćdokonany
rzeknępojedyncza pierwsza dokonany
rzekniepojedyncza trzecia dokonany
rzeknieciemnoga druga dokonany
rzekniemymnoga pierwsza dokonany
rzeknieszpojedyncza druga dokonany
rzeknięcimnoga mianownikmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięcimnoga wołaczmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciamnoga mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciamnoga bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciapojedyncza dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciachmnoga miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciamimnoga narzędniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciempojedyncza narzędniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciommnoga celowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciupojedyncza celowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięciupojedyncza miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknięćmnoga dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętapojedyncza mianownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętapojedyncza wołaczżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętąpojedyncza biernikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętąpojedyncza narzędnikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętepojedyncza wołacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętejpojedyncza dopełniaczżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętejpojedyncza celownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętejpojedyncza miejscownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętodokonany
rzekniętypojedyncza biernikmęski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętychmnoga biernikmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekniętymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
rzeknijpojedyncza druga dokonany
rzeknijciemnoga druga dokonany
rzeknijmymnoga pierwsza dokonany

rzecz (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: rzecz

słowoliczbaprzypadekrodzaj
rzeczpojedyncza biernikżeński
rzeczpojedyncza mianownikżeński
rzeczachmnoga miejscownikżeński
rzeczamimnoga narzędnikżeński
rzecząpojedyncza narzędnikżeński
rzeczommnoga celownikżeński
rzeczymnoga dopełniaczżeński
rzeczymnoga mianownikżeński
rzeczymnoga biernikżeński
rzeczymnoga wołaczżeński
rzeczypojedyncza celownikżeński
rzeczypojedyncza miejscownikżeński
rzeczypojedyncza dopełniaczżeński
rzeczypojedyncza wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz