rze-ka

Krzyżówka / opis słowa

powierzchniowy ciek wodny.

· Nasza miejscowość leży nad piękną rzeką, nad którą chodzimy zawsze w lecie, żeby łowić ryby.

ogromna ilość czegoś płynnego.

· Wypili rzekę wódki na tym weselu.

metaforycznie o dużej ilości czegoś, co jest w rzędzie.

· Rzeka ciężarówek sunęła autostradą dzień i noc.

rzeka (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: rzeka

słowoliczbaprzypadekrodzajinne
rzkropkowalność: z następującą kropką
Rzecepojedyncza celownikżeński
Rzecepojedyncza miejscownikżeński
Rzekmnoga dopełniaczżeński
Rzekapojedyncza mianownikżeński
Rzekachmnoga miejscownikżeński
Rzekamimnoga narzędnikżeński
Rzekąpojedyncza narzędnikżeński
Rzekępojedyncza biernikżeński
Rzekimnoga mianownikżeński
Rzekimnoga biernikżeński
Rzekimnoga wołaczżeński
Rzekipojedyncza dopełniaczżeński
Rzekopojedyncza wołaczżeński
Rzekommnoga celownikżeński
rzecepojedyncza celownikżeński
rzecepojedyncza miejscownikżeński
rzekmnoga dopełniaczżeński
rzekapojedyncza mianownikżeński
rzekachmnoga miejscownikżeński
rzekamimnoga narzędnikżeński
rzekąpojedyncza narzędnikżeński
rzekępojedyncza biernikżeński
rzekimnoga mianownikżeński
rzekimnoga biernikżeński
rzekimnoga wołaczżeński
rzekipojedyncza dopełniaczżeński
rzekopojedyncza wołaczżeński
rzekommnoga celownikżeński

rzeka forma nieprzeszła rzad.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: rzekać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nierzekającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nierzekańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
rzekającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekająco
rzekającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
rzekapojedyncza trzecia niedokonany
rzekaciemnoga druga niedokonany
rzekaćniedokonany
rzekajpojedyncza druga niedokonany
rzekająmnoga trzecia niedokonany
rzekającniedokonany
rzekajciemnoga druga niedokonany
rzekajmymnoga pierwsza niedokonany
rzekalimnoga męski osobowy niedokonany
rzekalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
rzekalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
rzekalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
rzekalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
rzekaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
rzekaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
rzekałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
rzekałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
rzekałapojedyncza żeński niedokonany
rzekałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
rzekałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
rzekałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
rzekałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
rzekałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
rzekałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
rzekałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
rzekałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
rzekałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
rzekałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
rzekałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
rzekałopojedyncza nijaki niedokonany
rzekałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
rzekałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
rzekałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
rzekałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
rzekałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
rzekałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
rzekałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
rzekałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
rzekałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
rzekałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
rzekałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
rzekałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
rzekałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
rzekampojedyncza pierwsza niedokonany
rzekamymnoga pierwsza niedokonany
rzekanoniedokonany
rzekaszpojedyncza druga niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz