sa-fan-du-ła

Krzyżówka / opis słowa

człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.

safanduła (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: safanduła

słowoliczbaprzypadekrodzaj
safandulepojedyncza celownikżeński
safandulepojedyncza miejscownikżeński
safandułmnoga dopełniaczżeński
safandułapojedyncza mianownikżeński
safandułachmnoga miejscownikżeński
safandułamimnoga narzędnikżeński
safandułąpojedyncza narzędnikżeński
safandułępojedyncza biernikżeński
safandułopojedyncza wołaczżeński
safandułommnoga celownikżeński
safandułymnoga mianownikżeński
safandułymnoga biernikżeński
safandułymnoga wołaczżeński
safandułypojedyncza dopełniaczżeński

safanduła (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: safanduła

słowoliczbaprzypadekrodzaj
safandulepojedyncza celownikmęski osobowy
safandulepojedyncza miejscownikmęski osobowy
safandułapojedyncza mianownikmęski osobowy
safandułachmnoga miejscownikmęski osobowy
safandułamimnoga narzędnikmęski osobowy
safandułąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
safandułępojedyncza biernikmęski osobowy
safandułopojedyncza wołaczmęski osobowy
safandułommnoga celownikmęski osobowy
safandułowiemnoga mianownikmęski osobowy
safandułowiemnoga wołaczmęski osobowy
safandułówmnoga dopełniaczmęski osobowy
safandułówmnoga biernikmęski osobowy
safandułymnoga mianownikmęski zwierzęcy
safandułymnoga biernikmęski zwierzęcy
safandułymnoga wołaczmęski zwierzęcy
safandułypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz