skok

Krzyżówka / opis słowa

nagła (taka, która nie jest stopniowa) zmiana.

· Trudno powiedzieć, co odpowiada za obserwowany obecnie skok cen energii.

ruch, który polega na oderwaniu się od podłoża na skutek odpowiedniego odbicia się nogami.

· Wykonał skok, dwa klaśnięcia i obrót - była to jego interpretacja tańca nowoczesnego.

napad najczęściej o celu rabunkowym.

· Ta kolorytowa szajka złodziei, niezrażona wcześniejszymi porażkami, planowała tymczasem swój następny skok.

zeskoczenie z wyżej położonego miejsca w niższe.

· Od dziecka bałam się skoków do wody, do basenu zawsze wolałam wchodzić po drabince.
· Zawahała się przed skokiem z parapetu, ale wiedziała, że tylko przez okno może uciec z pokoju, który w ciągu ostatnich 24 godzin stał się jej więzieniem.

słabo umięśniona część kończyny dolnej ptaków, której szkielet tworzy silnie wydłużona kość skokowa.

jedna z konkurencji w gimnastyce sportowej, polegająca na przeskoczeniu stołu gimnastycznego (po odbiciu się od niego) z zaprezentowaniem w locie elementów gimnastycznych (kokurencja ta nazywana jest też: skokiem przez stół gimnastyczny lub skokiem przez konia.

· Jej brat jest gimnastykiem, będzie nas reprezentował w skoku na olimpiadzie.

tylna noga zająca.

· Nogi zająca to skoki, które są zakończone podeszwami.

skok (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: skok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
SKOKpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
SKOKpojedyncza biernikmęski rzeczowy
SKOKpojedyncza mnoga mianownikżeński
SKOKpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
SKOKpojedyncza mnoga celownikżeński
SKOKpojedyncza mnoga biernikżeński
SKOKpojedyncza mnoga narzędnikżeński
SKOKpojedyncza mnoga miejscownikżeński
SKOKpojedyncza mnoga wołaczżeński
SKOK-achmnoga miejscownikmęski rzeczowy
SKOK-amimnoga narzędnikmęski rzeczowy
SKOK-imnoga mianownikmęski rzeczowy
SKOK-imnoga biernikmęski rzeczowy
SKOK-imnoga wołaczmęski rzeczowy
SKOK-iempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
SKOK-ommnoga celownikmęski rzeczowy
SKOK-owipojedyncza celownikmęski rzeczowy
SKOK-ówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
SKOK-upojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
SKOK-upojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
SKOK-upojedyncza wołaczmęski rzeczowy
skokpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
skokpojedyncza biernikmęski rzeczowy
skokachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
skokamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
skokimnoga mianownikmęski rzeczowy
skokimnoga biernikmęski rzeczowy
skokimnoga wołaczmęski rzeczowy
skokiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
skokommnoga celownikmęski rzeczowy
skokowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
skokówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
skokupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
skokupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
skokupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Skok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Skok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Skokpojedyncza mianownikmęski osobowy
Skokapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Skokapojedyncza biernikmęski osobowy
Skokachmnoga miejscownikmęski osobowy
Skokamimnoga narzędnikmęski osobowy
Skokimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Skokimnoga biernikmęski zwierzęcy
Skokimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Skokiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Skokommnoga celownikmęski osobowy
Skokowipojedyncza celownikmęski osobowy
Skokowiemnoga mianownikmęski osobowy
Skokowiemnoga wołaczmęski osobowy
Skokówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Skokówmnoga biernikmęski osobowy
Skokupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Skokupojedyncza wołaczmęski osobowy

Skok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Skok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Skokpojedyncza mnoga mianownikżeński
Skokpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Skokpojedyncza mnoga celownikżeński
Skokpojedyncza mnoga biernikżeński
Skokpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Skokpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Skokpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz