skop

Krzyżówka / opis słowa

wykastrowany samiec kozy domowej.

skop (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: skop

słowoliczbaprzypadekrodzaj
skoppojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
skopapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
skopapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
skopachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
skopamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
skopempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
skopiepojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
skopiepojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
skopommnoga celownikmęski zwierzęcy
skopowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
skopówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
skopymnoga mianownikmęski zwierzęcy
skopymnoga biernikmęski zwierzęcy
skopymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Skop (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: Skop

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Skoppojedyncza mianownikmęski rzeczowy
Skoppojedyncza biernikmęski rzeczowy
Skopapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
Skopachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
Skopamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
Skopempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
Skopiepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
Skopiepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
Skopommnoga celownikmęski rzeczowy
Skopowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
Skopówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
Skopymnoga mianownikmęski rzeczowy
Skopymnoga biernikmęski rzeczowy
Skopymnoga wołaczmęski rzeczowy

Skop (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Skop

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Skoppojedyncza mianownikmęski osobowy
Skopapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Skopapojedyncza biernikmęski osobowy
Skopachmnoga miejscownikmęski osobowy
Skopamimnoga narzędnikmęski osobowy
Skopempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Skopiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Skopiepojedyncza wołaczmęski osobowy
Skopommnoga celownikmęski osobowy
Skopowipojedyncza celownikmęski osobowy
Skopowiemnoga mianownikmęski osobowy
Skopowiemnoga wołaczmęski osobowy
Skopówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Skopówmnoga biernikmęski osobowy
Skopymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Skopymnoga biernikmęski zwierzęcy
Skopymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Skop (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Skop

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Skoppojedyncza mnoga mianownikżeński
Skoppojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Skoppojedyncza mnoga celownikżeński
Skoppojedyncza mnoga biernikżeński
Skoppojedyncza mnoga narzędnikżeński
Skoppojedyncza mnoga miejscownikżeński
Skoppojedyncza mnoga wołaczżeński

skop rozkaźnik

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: dokonany

Forma podstawowa: skopać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nieskopanapojedyncza mianownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanapojedyncza wołaczżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanąpojedyncza biernikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanąpojedyncza narzędnikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanepojedyncza wołacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanejpojedyncza dopełniaczżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanejpojedyncza celownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanejpojedyncza miejscownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanimnoga mianownikmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanimnoga wołaczmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniamnoga mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniamnoga bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniapojedyncza dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniachmnoga miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniamimnoga narzędniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniempojedyncza narzędniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniommnoga celowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniupojedyncza celowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopaniupojedyncza miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanypojedyncza biernikmęski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanychmnoga biernikmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopańmnoga dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
skoppojedyncza druga dokonany
skopaćdokonany
skopalimnoga męski osobowy dokonany
skopalimnoga męski osobowy trzecia dokonany
skopalibymnoga męski osobowy trzecia dokonany
skopalibyściemnoga męski osobowy druga dokonany
skopalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza dokonany
skopaliściemnoga męski osobowy druga dokonany
skopaliśmymnoga męski osobowy pierwsza dokonany
skopałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany
skopałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia dokonany
skopałapojedyncza żeński dokonany
skopałapojedyncza żeński trzecia dokonany
skopałabypojedyncza żeński trzecia dokonany
skopałabympojedyncza żeński pierwsza dokonany
skopałabyśpojedyncza żeński druga dokonany
skopałampojedyncza żeński pierwsza dokonany
skopałaśpojedyncza żeński druga dokonany
skopałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia dokonany
skopałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza dokonany
skopałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga dokonany
skopałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza dokonany
skopałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga dokonany
skopałopojedyncza nijaki dokonany
skopałopojedyncza nijaki trzecia dokonany
skopałobypojedyncza nijaki trzecia dokonany
skopałobympojedyncza nijaki pierwsza dokonany
skopałobyśpojedyncza nijaki druga dokonany
skopałompojedyncza nijaki pierwsza dokonany
skopałośpojedyncza nijaki druga dokonany
skopałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia dokonany
skopałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany
skopałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia dokonany
skopałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga dokonany
skopałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza dokonany
skopałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga dokonany
skopałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza dokonany
skopanapojedyncza mianownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanapojedyncza wołaczżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanąpojedyncza biernikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanąpojedyncza narzędnikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanepojedyncza wołacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanejpojedyncza dopełniaczżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanejpojedyncza celownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanejpojedyncza miejscownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanimnoga mianownikmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanimnoga wołaczmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniamnoga mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniamnoga bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniapojedyncza dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniachmnoga miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniamimnoga narzędniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniempojedyncza narzędniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniommnoga celowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniupojedyncza celowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopaniupojedyncza miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanodokonany
skopanypojedyncza biernikmęski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanychmnoga biernikmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopańmnoga dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopawszydokonany
skopciemnoga druga dokonany
skopiąmnoga trzecia dokonany
skopiepojedyncza trzecia dokonany
skopieciemnoga druga dokonany
skopiemymnoga pierwsza dokonany
skopieszpojedyncza druga dokonany
skopiępojedyncza pierwsza dokonany
skopmymnoga pierwsza dokonany

skop rozkaźnik gwar.

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: skopić

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nieskopiącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopiącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopienimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopienimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
skopiącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiąco
skopiącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopienimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopienimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
skoppojedyncza druga niedokonany
skopciemnoga druga niedokonany
skopipojedyncza trzecia niedokonany
skopiąmnoga trzecia niedokonany
skopiącniedokonany
skopiciemnoga druga niedokonany
skopićniedokonany
skopiępojedyncza pierwsza niedokonany
skopilimnoga męski osobowy niedokonany
skopilimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
skopilibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
skopilibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
skopilibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
skopiliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
skopiliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
skopiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
skopiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
skopiłapojedyncza żeński niedokonany
skopiłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
skopiłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
skopiłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
skopiłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
skopiłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
skopiłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
skopiłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
skopiłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
skopiłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
skopiłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
skopiłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
skopiłopojedyncza nijaki niedokonany
skopiłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
skopiłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
skopiłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
skopiłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
skopiłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
skopiłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
skopiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
skopiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
skopiłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
skopiłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
skopiłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
skopiłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
skopiłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
skopimymnoga pierwsza niedokonany
skopiononiedokonany
skopiszpojedyncza druga niedokonany
skopmymnoga pierwsza niedokonany

skop rozkaźnik

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: dokonany

Forma podstawowa: skopić

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nieskopienimnoga mianownikmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopienimnoga wołaczmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniamnoga mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniamnoga bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniapojedyncza dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniachmnoga miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniamimnoga narzędniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniempojedyncza narzędniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniommnoga celowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniupojedyncza celowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieniupojedyncza miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopieńmnoga dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionapojedyncza mianownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionapojedyncza wołaczżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionąpojedyncza biernikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionąpojedyncza narzędnikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionepojedyncza wołacznijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionejpojedyncza dopełniaczżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionejpojedyncza celownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionejpojedyncza miejscownikżeński dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionypojedyncza biernikmęski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionychmnoga biernikmęski osobowy dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
nieskopionymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: zanegowana
skoppojedyncza druga dokonany
skopciemnoga druga dokonany
skopipojedyncza trzecia dokonany
skopiąmnoga trzecia dokonany
skopiciemnoga druga dokonany
skopićdokonany
skopienimnoga mianownikmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopienimnoga wołaczmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniapojedyncza dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniamnoga mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniamnoga bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniachmnoga miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniamimnoga narzędniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniempojedyncza narzędniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniommnoga celowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniupojedyncza celowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieniupojedyncza miejscowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopieńmnoga dopełniacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiępojedyncza pierwsza dokonany
skopilimnoga męski osobowy dokonany
skopilimnoga męski osobowy trzecia dokonany
skopilibymnoga męski osobowy trzecia dokonany
skopilibyściemnoga męski osobowy druga dokonany
skopilibyśmymnoga męski osobowy pierwsza dokonany
skopiliściemnoga męski osobowy druga dokonany
skopiliśmymnoga męski osobowy pierwsza dokonany
skopiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany
skopiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia dokonany
skopiłapojedyncza żeński dokonany
skopiłapojedyncza żeński trzecia dokonany
skopiłabypojedyncza żeński trzecia dokonany
skopiłabympojedyncza żeński pierwsza dokonany
skopiłabyśpojedyncza żeński druga dokonany
skopiłampojedyncza żeński pierwsza dokonany
skopiłaśpojedyncza żeński druga dokonany
skopiłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia dokonany
skopiłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza dokonany
skopiłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga dokonany
skopiłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza dokonany
skopiłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga dokonany
skopiłopojedyncza nijaki dokonany
skopiłopojedyncza nijaki trzecia dokonany
skopiłobypojedyncza nijaki trzecia dokonany
skopiłobympojedyncza nijaki pierwsza dokonany
skopiłobyśpojedyncza nijaki druga dokonany
skopiłompojedyncza nijaki pierwsza dokonany
skopiłośpojedyncza nijaki druga dokonany
skopiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany
skopiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia dokonany
skopiłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia dokonany
skopiłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga dokonany
skopiłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza dokonany
skopiłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga dokonany
skopiłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza dokonany
skopimymnoga pierwsza dokonany
skopionapojedyncza mianownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionapojedyncza wołaczżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionąpojedyncza biernikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionąpojedyncza narzędnikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionepojedyncza mianowniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionepojedyncza bierniknijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionepojedyncza wołacznijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionejpojedyncza dopełniaczżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionejpojedyncza celownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionejpojedyncza miejscownikżeński dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionodokonany
skopionypojedyncza biernikmęski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionychmnoga biernikmęski osobowy dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopionymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki dokonany zanegowanie: niezanegowana
skopiszpojedyncza druga dokonany
skopiwszydokonany
skopmymnoga pierwsza dokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz