sta-re

stare (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: stara

słowoliczbaprzypadekrodzaj
starapojedyncza mianownikżeński
starapojedyncza wołaczżeński
starąpojedyncza biernikżeński
starąpojedyncza narzędnikżeński
staremnoga mianownikżeński
staremnoga biernikżeński
staremnoga wołaczżeński
starejpojedyncza celownikżeński
starejpojedyncza miejscownikżeński
starejpojedyncza dopełniaczżeński
starychmnoga dopełniaczżeński
starychmnoga miejscownikżeński
starymmnoga celownikżeński
starymimnoga narzędnikżeński

Stare (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Stara

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Starapojedyncza mianownikżeński
Starapojedyncza wołaczżeński
Starąpojedyncza biernikżeński
Starąpojedyncza narzędnikżeński
Staremnoga mianownikżeński
Staremnoga biernikżeński
Staremnoga wołaczżeński
Starejpojedyncza celownikżeński
Starejpojedyncza miejscownikżeński
Starejpojedyncza dopełniaczżeński
Starychmnoga dopełniaczżeński
Starychmnoga miejscownikżeński
Starymmnoga celownikżeński
Starymimnoga narzędnikżeński

Stare (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Stara

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Starapojedyncza mianownikżeński
Starapojedyncza wołaczżeński
Starąpojedyncza biernikżeński
Starąpojedyncza narzędnikżeński
Staremnoga mianownikżeński
Staremnoga biernikżeński
Staremnoga wołaczżeński
Starejpojedyncza celownikżeński
Starejpojedyncza miejscownikżeński
Starejpojedyncza dopełniaczżeński
Starychmnoga dopełniaczżeński
Starychmnoga miejscownikżeński
Starymmnoga celownikżeński
Starymimnoga narzędnikżeński

stare (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: stare

słowoliczbaprzypadekrodzaj
staremnoga mianowniknijaki
staremnoga bierniknijaki
staremnoga wołacznijaki
starepojedyncza mianowniknijaki
starepojedyncza bierniknijaki
starepojedyncza wołacznijaki
staregopojedyncza dopełniacznijaki
staremupojedyncza celowniknijaki
starychmnoga dopełniacznijaki
starychmnoga miejscowniknijaki
starymmnoga celowniknijaki
starympojedyncza narzędniknijaki
starympojedyncza miejscowniknijaki
starymimnoga narzędniknijaki

Stare (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Stare

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Staremnoga mianowniknijaki
Staremnoga bierniknijaki
Staremnoga wołacznijaki
Starepojedyncza mianowniknijaki
Starepojedyncza bierniknijaki
Starepojedyncza wołacznijaki
Staregopojedyncza dopełniacznijaki
Starempojedyncza narzędniknijaki
Starempojedyncza miejscowniknijaki
Staremupojedyncza celowniknijaki
Starychmnoga dopełniacznijaki
Starychmnoga miejscowniknijaki
Starymmnoga celowniknijaki
Starymimnoga narzędniknijaki

Stare (człon nazwy geograficznej) rzeczownik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Stare

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Staremnoga mianowniknijaki
Staremnoga bierniknijaki
Staremnoga wołacznijaki
Starychmnoga dopełniacznijaki
Starychmnoga miejscowniknijaki
Starymmnoga celowniknijaki
Starymimnoga narzędniknijaki
Staremnoga mianowniknijaki
Staremnoga bierniknijaki
Staremnoga wołacznijaki
Starychmnoga dopełniacznijaki
Starychmnoga miejscowniknijaki
Starymmnoga celowniknijaki
Starymimnoga narzędniknijaki

stare przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki
stopień: równy

Forma podstawowa: stary

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
najstarsimnoga mianownikmęski osobowy najwyższy
najstarsimnoga wołaczmęski osobowy najwyższy
najstarszapojedyncza mianownikżeński najwyższy
najstarszapojedyncza wołaczżeński najwyższy
najstarsząpojedyncza biernikżeński najwyższy
najstarsząpojedyncza narzędnikżeński najwyższy
najstarszemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najstarszemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najstarszemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najstarszepojedyncza bierniknijaki najwyższy
najstarszepojedyncza mianowniknijaki najwyższy
najstarszepojedyncza wołacznijaki najwyższy
najstarszegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy najwyższy
najstarszegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki najwyższy
najstarszejpojedyncza celownikżeński najwyższy
najstarszejpojedyncza dopełniaczżeński najwyższy
najstarszejpojedyncza miejscownikżeński najwyższy
najstarszemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki najwyższy
najstarszypojedyncza biernikmęski rzeczowy najwyższy
najstarszypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy najwyższy
najstarszypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy najwyższy
najstarszychmnoga biernikmęski osobowy najwyższy
najstarszychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najstarszychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najstarszymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najstarszympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki najwyższy
najstarszympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki najwyższy
najstarszymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
starapojedyncza mianownikżeński równy
starapojedyncza wołaczżeński równy
starąpojedyncza biernikżeński równy
starąpojedyncza narzędnikżeński równy
staremnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
staremnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
staremnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
starepojedyncza bierniknijaki równy
starepojedyncza mianowniknijaki równy
starepojedyncza wołacznijaki równy
staregopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
staregopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
starejpojedyncza celownikżeński równy
starejpojedyncza dopełniaczżeński równy
starejpojedyncza miejscownikżeński równy
staremupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
staro
starsimnoga mianownikmęski osobowy wyższy
starsimnoga wołaczmęski osobowy wyższy
starszapojedyncza mianownikżeński wyższy
starszapojedyncza wołaczżeński wyższy
starsząpojedyncza biernikżeński wyższy
starsząpojedyncza narzędnikżeński wyższy
starszemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
starszemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
starszemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
starszepojedyncza bierniknijaki wyższy
starszepojedyncza mianowniknijaki wyższy
starszepojedyncza wołacznijaki wyższy
starszegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy wyższy
starszegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki wyższy
starszejpojedyncza celownikżeński wyższy
starszejpojedyncza dopełniaczżeński wyższy
starszejpojedyncza miejscownikżeński wyższy
starszemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki wyższy
starszypojedyncza biernikmęski rzeczowy wyższy
starszypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy wyższy
starszypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy wyższy
starszychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
starszychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
starszychmnoga biernikmęski osobowy wyższy
starszymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
starszympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki wyższy
starszympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki wyższy
starszymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
starypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
starypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
starypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
starychmnoga biernikmęski osobowy równy
starychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
starychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
starymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
starympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
starympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
starymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
starzymnoga mianownikmęski osobowy równy
starzymnoga wołaczmęski osobowy równy

stare (nazwa pospolita) rzeczownik deprecjatywny

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: stary

słowoliczbaprzypadekrodzaj
staremnoga mianownikmęski zwierzęcy
staremnoga biernikmęski zwierzęcy
staremnoga wołaczmęski zwierzęcy
staregopojedyncza dopełniaczmęski osobowy
staregopojedyncza biernikmęski osobowy
staremupojedyncza celownikmęski osobowy
starypojedyncza mianownikmęski osobowy
starypojedyncza wołaczmęski osobowy
starychmnoga dopełniaczmęski osobowy
starychmnoga biernikmęski osobowy
starychmnoga miejscownikmęski osobowy
starymmnoga celownikmęski osobowy
starympojedyncza narzędnikmęski osobowy
starympojedyncza miejscownikmęski osobowy
starymimnoga narzędnikmęski osobowy
starzymnoga mianownikmęski osobowy
starzymnoga wołaczmęski osobowy

Stare (nazwisko) rzeczownik deprecjatywny

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: Stary

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Staremnoga mianownikmęski zwierzęcy
Staremnoga biernikmęski zwierzęcy
Staremnoga wołaczmęski zwierzęcy
Staregopojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Staregopojedyncza biernikmęski osobowy
Staremupojedyncza celownikmęski osobowy
Starowiemnoga mianownikmęski osobowy
Starowiemnoga wołaczmęski osobowy
Starypojedyncza mianownikmęski osobowy
Starypojedyncza wołaczmęski osobowy
Starychmnoga miejscownikmęski osobowy
Starychmnoga dopełniaczmęski osobowy
Starychmnoga biernikmęski osobowy
Starymmnoga celownikmęski osobowy
Starympojedyncza narzędnikmęski osobowy
Starympojedyncza miejscownikmęski osobowy
Starymimnoga narzędnikmęski osobowy
Starzymnoga mianownikmęski osobowy
Starzymnoga wołaczmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz