te-za

Krzyżówka / opis słowa

przesłanie - zasadnicza idea, główna myśl zawarta w jakimś tekście kultury bądź czyjejś wypowiedzi.

· Film stawia dwie zasadnicze tezy, z których pierwsza ma szeroki charakter, dotyczący całości dziejów Rosji po upadku Związku Radzieckiego.

podstawa metody dialektycznej u Hegla.

zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.

w matematyce to część twierdzenia, której trzeba dowieść zachowując przy tym ustalone założenia; drugi zbiór zdań w twierdzeniu, właściwy sąd, będący istotną treścią wypowiadanego twierdzenia.

teza (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: teza

słowoliczbaprzypadekrodzaj
tezmnoga dopełniaczżeński
tezapojedyncza mianownikżeński
tezachmnoga miejscownikżeński
tezamimnoga narzędnikżeński
teząpojedyncza narzędnikżeński
tezępojedyncza biernikżeński
teziepojedyncza celownikżeński
teziepojedyncza miejscownikżeński
tezopojedyncza wołaczżeński
tezommnoga celownikżeński
tezymnoga mianownikżeński
tezymnoga biernikżeński
tezymnoga wołaczżeński
tezypojedyncza dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz