trup

Krzyżówka / opis słowa

martwe ciało ludzkie lub zwierzęce.

przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.

trup (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: trup

słowoliczbaprzypadekrodzaj
truppojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
trupapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
trupapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
trupachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
trupamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
trupempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
trupiepojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
trupiepojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
trupommnoga celownikmęski zwierzęcy
trupowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
trupówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
trupymnoga mianownikmęski zwierzęcy
trupymnoga biernikmęski zwierzęcy
trupymnoga wołaczmęski zwierzęcy

trup (nazwa pospolita) rzeczownik przest.

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: trupa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
trupmnoga dopełniaczżeński
trupapojedyncza mianownikżeński
trupachmnoga miejscownikżeński
trupamimnoga narzędnikżeński
trupąpojedyncza narzędnikżeński
trupępojedyncza biernikżeński
trupiepojedyncza celownikżeński
trupiepojedyncza miejscownikżeński
trupopojedyncza wołaczżeński
trupommnoga celownikżeński
trupymnoga mianownikżeński
trupymnoga biernikżeński
trupymnoga wołaczżeński
trupypojedyncza dopełniaczżeński

trup rozkaźnik

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: trupić

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
nietrupiącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupiącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupienimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupienimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupieńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nietrupionymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
truppojedyncza druga niedokonany
trupciemnoga druga niedokonany
trupipojedyncza trzecia niedokonany
trupiąmnoga trzecia niedokonany
trupiącniedokonany
trupiącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiąco
trupiącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiciemnoga druga niedokonany
trupićniedokonany
trupienimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupienimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupieńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiępojedyncza pierwsza niedokonany
trupilimnoga męski osobowy niedokonany
trupilimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
trupilibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
trupilibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
trupilibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
trupiliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
trupiliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
trupiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
trupiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
trupiłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
trupiłapojedyncza żeński niedokonany
trupiłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
trupiłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
trupiłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
trupiłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
trupiłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
trupiłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
trupiłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
trupiłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
trupiłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
trupiłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
trupiłopojedyncza nijaki niedokonany
trupiłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
trupiłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
trupiłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
trupiłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
trupiłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
trupiłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
trupiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
trupiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
trupiłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
trupiłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
trupiłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
trupiłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
trupiłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
trupimymnoga pierwsza niedokonany
trupionapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiononiedokonany
trupionypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupionymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
trupiszpojedyncza druga niedokonany
trupmymnoga pierwsza niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz