uraz

Krzyżówka / opis słowa

jakieś uszkodzenie ciała.

· Gosia miała wypadek, doznała poważnego urazu głowy.

reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.

· Kiedyś pogryzł mnie pies sąsiadów, od tamtej pory mam uraz do psów.

uraz (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: uraz

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Urazpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
Urazpojedyncza biernikmęski rzeczowy
Urazachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
Urazamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
Urazempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
Uraziepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
Uraziepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
Urazommnoga celownikmęski rzeczowy
Urazowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
Urazówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
Urazupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
Urazymnoga mianownikmęski rzeczowy
Urazymnoga biernikmęski rzeczowy
Urazymnoga wołaczmęski rzeczowy
urazpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
urazpojedyncza biernikmęski rzeczowy
urazachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
urazamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
urazempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
uraziepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
uraziepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
urazommnoga celownikmęski rzeczowy
urazowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
urazówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
urazupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
urazymnoga mianownikmęski rzeczowy
urazymnoga biernikmęski rzeczowy
urazymnoga wołaczmęski rzeczowy

uraz (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: uraza

słowoliczbaprzypadekrodzaj
urazmnoga dopełniaczżeński
urazapojedyncza mianownikżeński
urazachmnoga miejscownikżeński
urazamimnoga narzędnikżeński
uraząpojedyncza narzędnikżeński
urazępojedyncza biernikżeński
uraziepojedyncza celownikżeński
uraziepojedyncza miejscownikżeński
urazopojedyncza wołaczżeński
urazommnoga celownikżeński
urazymnoga mianownikżeński
urazymnoga biernikżeński
urazymnoga wołaczżeński
urazypojedyncza dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz