wąż

Krzyżówka / opis słowa

jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.

.

sposób uporządkowania osób lub rzeczy, ustawienie ich obok siebie w linii prostej

Wąż (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Wąż

słowoliczbaprzypadekrodzaj
wążpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
wężapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
wężapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
wężachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
wężamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
wężemnoga mianownikmęski zwierzęcy
wężemnoga biernikmęski zwierzęcy
wężemnoga wołaczmęski zwierzęcy
wężempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
wężommnoga celownikmęski zwierzęcy
wężowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
wężówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
wężupojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
wężupojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
wężymnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
Wążpojedyncza mianownikmęski osobowy
Wążapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Wążapojedyncza biernikmęski osobowy
Wążachmnoga miejscownikmęski osobowy
Wążamimnoga narzędnikmęski osobowy
Wążemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Wążemnoga biernikmęski zwierzęcy
Wążemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Wążempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Wążommnoga celownikmęski osobowy
Wążowipojedyncza celownikmęski osobowy
Wążowiemnoga mianownikmęski osobowy
Wążowiemnoga wołaczmęski osobowy
Wążówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Wążówmnoga biernikmęski osobowy
Wążupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Wążupojedyncza wołaczmęski osobowy

Wąż (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Wąż

słowoliczbaprzypadekrodzaj
wążpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
wążpojedyncza biernikmęski rzeczowy
wężapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
wężachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
wężamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
wężemnoga mianownikmęski rzeczowy
wężemnoga biernikmęski rzeczowy
wężemnoga wołaczmęski rzeczowy
wężempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
wężommnoga celownikmęski rzeczowy
wężowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
wężówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
wężupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
wężupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
wążpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
wężapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
wężapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
wężachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
wężamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
wężemnoga mianownikmęski zwierzęcy
wężemnoga biernikmęski zwierzęcy
wężemnoga wołaczmęski zwierzęcy
wężempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
wężommnoga celownikmęski zwierzęcy
wężowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
wężupojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
wężupojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
wężymnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
Wążpojedyncza mnoga mianownikżeński
Wążpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Wążpojedyncza mnoga celownikżeński
Wążpojedyncza mnoga biernikżeński
Wążpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Wążpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Wążpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz