war-ta

Krzyżówka / opis słowa

warta przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński
stopień: równy

Forma podstawowa: wart

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
warcimnoga mianownikmęski osobowy równy
warcimnoga wołaczmęski osobowy równy
wartpojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
wartpojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
wartapojedyncza mianownikżeński równy
wartapojedyncza wołaczżeński równy
wartąpojedyncza biernikżeński równy
wartąpojedyncza narzędnikżeński równy
wartemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wartemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wartemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wartepojedyncza bierniknijaki równy
wartepojedyncza mianowniknijaki równy
wartepojedyncza wołacznijaki równy
wartegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
wartegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wartejpojedyncza celownikżeński równy
wartejpojedyncza dopełniaczżeński równy
wartejpojedyncza miejscownikżeński równy
wartemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wartychmnoga biernikmęski osobowy równy
wartychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wartychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wartymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wartympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wartympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wartymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wartypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
wartypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
wartypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy

Warta (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Warta

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Warciepojedyncza celownikżeński
Warciepojedyncza miejscownikżeński
Wartmnoga dopełniaczżeński
Wartapojedyncza mianownikżeński
Wartachmnoga miejscownikżeński
Wartamimnoga narzędnikżeński
Wartąpojedyncza narzędnikżeński
Wartępojedyncza biernikżeński
Wartopojedyncza wołaczżeński
Wartommnoga celownikżeński
Wartymnoga mianownikżeński
Wartymnoga biernikżeński
Wartymnoga wołaczżeński
Wartypojedyncza dopełniaczżeński

warta (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: warta

słowoliczbaprzypadekrodzaj
warciepojedyncza celownikżeński
warciepojedyncza miejscownikżeński
wartmnoga dopełniaczżeński
wartapojedyncza mianownikżeński
wartachmnoga miejscownikżeński
wartamimnoga narzędnikżeński
wartąpojedyncza narzędnikżeński
wartępojedyncza biernikżeński
wartopojedyncza wołaczżeński
wartommnoga celownikżeński
wartymnoga mianownikżeński
wartymnoga biernikżeński
wartymnoga wołaczżeński
wartypojedyncza dopełniaczżeński

Warta (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Warta

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Warciepojedyncza celownikmęski osobowy
Warciepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Wartapojedyncza mianownikmęski osobowy
Wartachmnoga miejscownikmęski osobowy
Wartamimnoga narzędnikmęski osobowy
Wartąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Wartępojedyncza biernikmęski osobowy
Wartopojedyncza wołaczmęski osobowy
Wartommnoga celownikmęski osobowy
Wartowiemnoga mianownikmęski osobowy
Wartowiemnoga wołaczmęski osobowy
Wartówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Wartówmnoga biernikmęski osobowy
Wartymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Wartymnoga biernikmęski zwierzęcy
Wartymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Wartypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

Warta (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Warta

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Warciepojedyncza celownikżeński
Warciepojedyncza miejscownikżeński
Wartmnoga dopełniaczżeński
Wartapojedyncza mianownikżeński
Wartachmnoga miejscownikżeński
Wartamimnoga narzędnikżeński
Wartąpojedyncza narzędnikżeński
Wartępojedyncza biernikżeński
Wartopojedyncza wołaczżeński
Wartommnoga celownikżeński
Wartymnoga mianownikżeński
Wartymnoga biernikżeński
Wartymnoga wołaczżeński
Wartypojedyncza dopełniaczżeński

warta forma nieprzeszła reg.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: wartać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
niewartającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewartańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
wartającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartająco
wartającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wartapojedyncza trzecia niedokonany
wartaciemnoga druga niedokonany
wartaćniedokonany
wartajpojedyncza druga niedokonany
wartająmnoga trzecia niedokonany
wartającniedokonany
wartajciemnoga druga niedokonany
wartajmymnoga pierwsza niedokonany
wartalimnoga męski osobowy niedokonany
wartalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
wartalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
wartalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
wartalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
wartaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
wartaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
wartałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
wartałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
wartałapojedyncza żeński niedokonany
wartałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
wartałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
wartałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
wartałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
wartałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
wartałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
wartałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
wartałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
wartałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
wartałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
wartałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
wartałopojedyncza nijaki niedokonany
wartałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
wartałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
wartałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
wartałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
wartałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
wartałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
wartałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
wartałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
wartałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
wartałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
wartałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
wartałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
wartałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
wartampojedyncza pierwsza niedokonany
wartamymnoga pierwsza niedokonany
wartanoniedokonany
wartaszpojedyncza druga niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz