wosk

Krzyżówka / opis słowa

substancja stałych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia i niskiej lepkości w stanie stopionym.

· Woski są nierozpuszczalne w wodzie, łatwo się topią i używane są przede wszystkim do wyrobu świec.

wosk (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: wosk

słowoliczbaprzypadekrodzaj
woskpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
woskpojedyncza biernikmęski rzeczowy
woskachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
woskamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
woskimnoga mianownikmęski rzeczowy
woskimnoga biernikmęski rzeczowy
woskimnoga wołaczmęski rzeczowy
woskiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
woskommnoga celownikmęski rzeczowy
woskowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
woskówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
woskupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
woskupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
woskupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Wosk (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Wosk

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Woskpojedyncza mnoga mianownikżeński
Woskpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Woskpojedyncza mnoga celownikżeński
Woskpojedyncza mnoga biernikżeński
Woskpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Woskpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Woskpojedyncza mnoga wołaczżeński

Wosk (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Wosk

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Woskpojedyncza mianownikmęski osobowy
Woskapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Woskapojedyncza biernikmęski osobowy
Woskachmnoga miejscownikmęski osobowy
Woskamimnoga narzędnikmęski osobowy
Woskimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Woskimnoga biernikmęski zwierzęcy
Woskimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Woskiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Woskommnoga celownikmęski osobowy
Woskowipojedyncza celownikmęski osobowy
Woskowiemnoga mianownikmęski osobowy
Woskowiemnoga wołaczmęski osobowy
Woskówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Woskówmnoga biernikmęski osobowy
Woskupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Woskupojedyncza wołaczmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz