wsza

Krzyżówka / opis słowa

.

wsza (nazwa pospolita) rzeczownik pot.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: wsza

słowoliczbaprzypadekrodzaj
wszapojedyncza mianownikżeński
wszachmnoga miejscownikżeński
wszamimnoga narzędnikżeński
wsząpojedyncza narzędnikżeński
wszemnoga mianownikżeński
wszemnoga biernikżeński
wszemnoga wołaczżeński
wszępojedyncza biernikżeński
wszopojedyncza wołaczżeński
wszommnoga celownikżeński
wszymnoga dopełniaczżeński
wszypojedyncza celownikżeński
wszypojedyncza miejscownikżeński
wszypojedyncza dopełniaczżeński

wsza przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński
stopień: równy

Forma podstawowa: wszystek

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
wszapojedyncza mianownikżeński równy
wszapojedyncza wołaczżeński równy
wsząpojedyncza biernikżeński równy
wsząpojedyncza narzędnikżeński równy
wszemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszepojedyncza bierniknijaki równy
wszepojedyncza mianowniknijaki równy
wszepojedyncza wołacznijaki równy
wszechmnoga biernikmęski osobowy równy
wszechmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszechmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
wszegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wszejpojedyncza celownikżeński równy
wszejpojedyncza dopełniaczżeński równy
wszejpojedyncza miejscownikżeński równy
wszemmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszempojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wszempojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wszemimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wszyscymnoga mianownikmęski osobowy równy
wszyscymnoga wołaczmęski osobowy równy
wszystekpojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
wszystekpojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
wszystekpojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
wszystkapojedyncza mianownikżeński równy
wszystkapojedyncza wołaczżeński równy
wszystkąpojedyncza biernikżeński równy
wszystkąpojedyncza narzędnikżeński równy
wszystkichmnoga biernikmęski osobowy równy
wszystkichmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszystkichmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszystkiemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszystkiemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszystkiemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszystkiepojedyncza bierniknijaki równy
wszystkiepojedyncza mianowniknijaki równy
wszystkiepojedyncza wołacznijaki równy
wszystkiegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
wszystkiegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wszystkiejpojedyncza celownikżeński równy
wszystkiejpojedyncza dopełniaczżeński równy
wszystkiejpojedyncza miejscownikżeński równy
wszystkiemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wszystkimmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszystkimpojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wszystkimpojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
wszystkimimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
wszystkopojedyncza bierniknijaki równy
wszystkopojedyncza mianowniknijaki równy
wszystkopojedyncza wołacznijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz