wzdy-chać

Krzyżówka / opis słowa

kochać po cichu, platonicznie, romantycznie.

· Po co wzdychać do tych plastikowych lal z plakatów, skoro tyle pięknych kobiet chodzi po ulicach.

wzdychać bezokolicznik

aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: wzdychać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
niewzdychającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niewzdychańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
wzdychapojedyncza trzecia niedokonany
wzdychaciemnoga druga niedokonany
wzdychaćniedokonany
wzdychajpojedyncza druga niedokonany
wzdychająmnoga trzecia niedokonany
wzdychającniedokonany
wzdychającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychająco
wzdychającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychajciemnoga druga niedokonany
wzdychajmymnoga pierwsza niedokonany
wzdychalimnoga męski osobowy niedokonany
wzdychalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
wzdychalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
wzdychalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
wzdychalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
wzdychaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
wzdychaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
wzdychałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
wzdychałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
wzdychałapojedyncza żeński niedokonany
wzdychałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
wzdychałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
wzdychałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
wzdychałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
wzdychałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
wzdychałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
wzdychałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
wzdychałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
wzdychałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
wzdychałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
wzdychałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
wzdychałopojedyncza nijaki niedokonany
wzdychałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
wzdychałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
wzdychałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
wzdychałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
wzdychałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
wzdychałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
wzdychałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
wzdychałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
wzdychałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
wzdychałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
wzdychałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
wzdychałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
wzdychałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
wzdychampojedyncza pierwsza niedokonany
wzdychamymnoga pierwsza niedokonany
wzdychaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychanoniedokonany
wzdychańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
wzdychaszpojedyncza druga niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz