lu-ty

luty (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: lut

słowoliczbaprzypadekrodzaj
luciepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
luciepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
lutpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
lutpojedyncza biernikmęski rzeczowy
lutachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
lutamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
lutempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
lutommnoga celownikmęski rzeczowy
lutowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
lutówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
lutupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
lutymnoga mianownikmęski rzeczowy
lutymnoga biernikmęski rzeczowy
lutymnoga wołaczmęski rzeczowy

Luty (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Luta

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Luciepojedyncza celownikżeński
Luciepojedyncza miejscownikżeński
Lutmnoga dopełniaczżeński
Lutapojedyncza mianownikżeński
Lutapojedyncza wołaczżeński
Lutachmnoga miejscownikżeński
Lutamimnoga narzędnikżeński
Lutąpojedyncza biernikżeński
Lutąpojedyncza narzędnikżeński
Lutemnoga mianownikżeński
Lutemnoga biernikżeński
Lutemnoga wołaczżeński
Lutejpojedyncza celownikżeński
Lutejpojedyncza miejscownikżeński
Lutejpojedyncza dopełniaczżeński
Lutępojedyncza biernikżeński
Lutopojedyncza wołaczżeński
Lutommnoga celownikżeński
Lutymnoga mianownikżeński
Lutymnoga biernikżeński
Lutymnoga wołaczżeński
Lutypojedyncza dopełniaczżeński
Lutychmnoga dopełniaczżeński
Lutychmnoga miejscownikżeński
Lutymmnoga celownikżeński
Lutymimnoga narzędnikżeński

Luty (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Luto

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Luciepojedyncza celownikmęski osobowy
Luciepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Lutachmnoga miejscownikmęski osobowy
Lutamimnoga narzędnikmęski osobowy
Lutąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Lutępojedyncza biernikmęski osobowy
Lutopojedyncza mianownikmęski osobowy
Lutopojedyncza wołaczmęski osobowy
Lutommnoga celownikmęski osobowy
Lutowiemnoga mianownikmęski osobowy
Lutowiemnoga wołaczmęski osobowy
Lutówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Lutówmnoga biernikmęski osobowy
Lutymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Lutymnoga biernikmęski zwierzęcy
Lutymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Lutypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

luty przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: luty

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
lucimnoga mianownikmęski osobowy równy
lucimnoga wołaczmęski osobowy równy
lutapojedyncza mianownikżeński równy
lutapojedyncza wołaczżeński równy
lutąpojedyncza biernikżeński równy
lutąpojedyncza narzędnikżeński równy
lutemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lutemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lutemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lutepojedyncza bierniknijaki równy
lutepojedyncza mianowniknijaki równy
lutepojedyncza wołacznijaki równy
lutegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
lutegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
lutejpojedyncza celownikżeński równy
lutejpojedyncza dopełniaczżeński równy
lutejpojedyncza miejscownikżeński równy
lutemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
luto
lutypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
lutypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
lutypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
lutychmnoga biernikmęski osobowy równy
lutychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lutychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lutymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lutympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
lutympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
lutymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Luty (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Luty

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Lucimnoga mianownikmęski osobowy
Lucimnoga wołaczmęski osobowy
Lutemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Lutemnoga biernikmęski zwierzęcy
Lutemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Lutegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Lutegopojedyncza biernikmęski osobowy
Lutemupojedyncza celownikmęski osobowy
Lutowiemnoga mianownikmęski osobowy
Lutowiemnoga wołaczmęski osobowy
Lutypojedyncza mianownikmęski osobowy
Lutypojedyncza wołaczmęski osobowy
Lutychmnoga dopełniaczmęski osobowy
Lutychmnoga biernikmęski osobowy
Lutychmnoga miejscownikmęski osobowy
Lutymmnoga celownikmęski osobowy
Lutympojedyncza narzędnikmęski osobowy
Lutympojedyncza miejscownikmęski osobowy
Lutymimnoga narzędnikmęski osobowy

Luty (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Luty

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Lutypojedyncza mnoga mianownikżeński
Lutypojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Lutypojedyncza mnoga celownikżeński
Lutypojedyncza mnoga biernikżeński
Lutypojedyncza mnoga narzędnikżeński
Lutypojedyncza mnoga miejscownikżeński
Lutypojedyncza mnoga wołaczżeński

luty (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: wołacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: luty

słowoliczbaprzypadekrodzaj
lutemnoga mianownikmęski rzeczowy
lutemnoga biernikmęski rzeczowy
lutemnoga wołaczmęski rzeczowy
lutegopojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
lutemupojedyncza celownikmęski rzeczowy
lutypojedyncza mianownikmęski rzeczowy
lutypojedyncza biernikmęski rzeczowy
lutypojedyncza wołaczmęski rzeczowy
lutychmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
lutychmnoga miejscownikmęski rzeczowy
lutymmnoga celownikmęski rzeczowy
lutympojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
lutympojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
lutymimnoga narzędnikmęski rzeczowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz