nie-hur-go-ta-niom

niehurgotaniom odsłownik

liczba: mnoga
przypadek: celownik
rodzaj: nijaki
aspekt: niedokonany
zanegowanie: zanegowana

Forma podstawowa: hurgotać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
hurgocąmnoga trzecia niedokonany
hurgocącniedokonany
hurgocącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocąco
hurgocącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocepojedyncza trzecia niedokonany
hurgoceciemnoga druga niedokonany
hurgocemymnoga pierwsza niedokonany
hurgoceszpojedyncza druga niedokonany
hurgocępojedyncza pierwsza niedokonany
hurgoczpojedyncza druga niedokonany
hurgocząmnoga trzecia niedokonany
hurgoczącniedokonany
hurgoczącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgocząco
hurgoczącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgoczciemnoga druga niedokonany
hurgoczepojedyncza trzecia niedokonany
hurgoczeciemnoga druga niedokonany
hurgoczemymnoga pierwsza niedokonany
hurgoczeszpojedyncza druga niedokonany
hurgoczępojedyncza pierwsza niedokonany
hurgoczmymnoga pierwsza niedokonany
hurgotaćniedokonany
hurgotalimnoga męski osobowy niedokonany
hurgotalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
hurgotalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
hurgotalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
hurgotalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
hurgotaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
hurgotaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
hurgotałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
hurgotałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
hurgotałapojedyncza żeński niedokonany
hurgotałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
hurgotałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
hurgotałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
hurgotałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
hurgotałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
hurgotałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
hurgotałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
hurgotałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
hurgotałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
hurgotałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
hurgotałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
hurgotałopojedyncza nijaki niedokonany
hurgotałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
hurgotałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
hurgotałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
hurgotałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
hurgotałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
hurgotałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
hurgotałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
hurgotałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
hurgotałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
hurgotałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
hurgotałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
hurgotałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
hurgotałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
hurgotaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotanoniedokonany
hurgotańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
niehurgocącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgocącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgoczącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
hurgotapojedyncza trzecia niedokonany
hurgotaciemnoga druga niedokonany
hurgotaćniedokonany
hurgotajpojedyncza druga niedokonany
hurgotająmnoga trzecia niedokonany
hurgotającniedokonany
hurgotającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotająco
hurgotającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hurgotajciemnoga druga niedokonany
hurgotajmymnoga pierwsza niedokonany
hurgotalimnoga męski osobowy niedokonany
hurgotalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
hurgotalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
hurgotalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
hurgotalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
hurgotaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
hurgotaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
hurgotałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
hurgotałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
hurgotałapojedyncza żeński niedokonany
hurgotałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
hurgotałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
hurgotałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
hurgotałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
hurgotałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
hurgotałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
hurgotałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
hurgotałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
hurgotałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
hurgotałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
hurgotałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
hurgotałopojedyncza nijaki niedokonany
hurgotałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
hurgotałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
hurgotałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
hurgotałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
hurgotałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
hurgotałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
hurgotałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
hurgotałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
hurgotałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
hurgotałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
hurgotałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
hurgotałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
hurgotałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
hurgotampojedyncza pierwsza niedokonany
hurgotamymnoga pierwsza niedokonany
hurgotanoniedokonany
hurgotaszpojedyncza druga niedokonany
niehurgotającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehurgotającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz