punkt

Krzyżówka / opis słowa

określone miejsce, bardzo mała część powierzchni.

· Poznała położenie i funkcję każdego z tych punktów na stopach, które są kluczowe w akupresurze.

w geometrii: najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny.

jednostka rozrachunkowa używana w różnych dziedzinach życia do porównywania wyników, osiągnięć.

· Samotne matki dostają dodatkowe punkty, co zwiększa szanse ich dzieci na przyznanie miejsca w przedszkolu.
· Za każdy popełniony błąd otrzymuje się trzy punkty karne.

podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych.

· W programach biurowych występują różne ograniczenia, np. możliwość zmiany rozmiaru czcionki skokowo o pół punktu.

wyodrębniona, spójna tematycznie część tekstu mówionego lub pisanego.

· A teraz przejdźmy do głosowania nad punktem trzecim nowelizacji.

problem, kwestia, przedmiot rozważań.

· To jest właśnie punkt sporny w tej dyskusji.

mała plamka, kropka.

· Nasz dom widziany z samolotu to tylko mały punkt wśród wielu innych podobnych.

zaplanowana część jakiegoś wydarzenia.

· Tańce na rurze to obowiązkowy punkt programu na imprezach u Krzyśka.

moment, zazwyczaj: kres, ostateczna granica czegoś, co trwało.

· To punkt zwrotny w naszej historii.
· Dzisiaj niebezpieczeństwo skażenia wody osiągnęło punkt krytyczny.

miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka.

· Pójdzie pan do punktu ksero i wróci z kopią dowodu osobistego.
· Naszym punktem zbornym będzie mieszkanie Kazika.
· Okazało się, że na dworcu nie ma żadnego punktu informacyjnego.

stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu.

miejsce w materialnej przestrzeni lub na powierzchni pozbawione wymiaru.

punkt (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: punkt

słowoliczbaprzypadekrodzajinne
pktkropkowalność: bez następującej kropki
punkciepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
punkciepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
punktpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
punktpojedyncza biernikmęski rzeczowy
punktachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
punktamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
punktempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
punktommnoga celownikmęski rzeczowy
punktowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
punktówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
punktupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
punktymnoga mianownikmęski rzeczowy
punktymnoga biernikmęski rzeczowy
punktymnoga wołaczmęski rzeczowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz